Nový vodovod umožní připojení dalších lokalit

Nový vodovod bude mít litinové trubky o průměru 500 milimetrů
  |  

V oblasti Benešov - Mirošovice probíhá výstavba nového vodovodniho přivaděče s větší kapacitou. Podle rozborů je voda stále v pitné kvalitě a pro jistotu je více chlorována.

Oficiální název stavební akce je „Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, výstavba vodovodu“, a má nahradit přivaděč Javorník – Benešov novým potrubím.

Sdružení obcí Přivaděč Javorník - Benešov je dobrovolným svazkem Benešova, Čerčan, Senohrab, Mrače, Čtyřkol, Lštění, Mirošovic a Poříčí nad Sázavou. Předmětem činnosti je zajištění, správa, údržba a provoz zařízení vodovodního přivaděče. 

Kdo je kdo?

Vlastníkem přivaděče je Sdružení obcí Přivaděč Javorník – Benešov. Hlavním dodavatelem stavby je Sdružení firem EVT Stavby s.r.o. a Trace Group Hold a.s. 

Voda by měla být nadále pitná

"Spolupracujeme s investorem i dodavatelem stavby. Pravidelně monitorujeme kvalitu vody v síti, po dobu přepojování se četnost rozborů ještě navýšila. Veškeré dosud provedené rozbory prokazují, že kvalita vody v síti odpovídá parametrům vody pitné," sdělila projektová manažerka Daniela Duchková z Vodohospodářské společnost Benešov.

Více chlóru

"Z preventivních důvodů po dobu realizace přepojů navýšena četnost odkalování  sítě a zintenzivněno chlorování vody. Citlivější odběratelé mohou v důsledku intenzivnějšího chlorování zaznamenat změny v chuti vody, i přesto voda splňuje kvality vody pitné," dodává Daniela Duchková.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru