Čelákovice: Václav Záruba vadil nacistům i komunistům

Odhalení desky v roce 1990
  |  

Nedávno v Čelákovicích odhalili pamětní desku významnému rodákovi, legionáři a pianistovi a hlavně vlastenci Václavovi Zárubovi, jedné z prvních obětí první světové války. Tato osobnost a také peripetie její pamětní desky nás zajímala více, a tak jsme oslovili pana Jaroslava Špačka, bývalého zastupitele a ředitele muzea v Čelákovicích.

 

Nacisté nechtěli leionáře a potřebovali kov

Pamětní desku Václavu Zárubovi zde odhalili za první republiky, ale už nacisté se postarali, aby zmizela: „Nacistům vadili všechny památníky, pamětní desky i názvy ulic, tj. osobnosti i prosté oběti, které položili život a měli co společného s 1. světovou válkou, resp. s vítěznými státy a mocnostmi a rovněž tak s politiky, kteří se zasloužili o vznik Čsl. republiky. Dalším faktorem pak byla skutečnost, že desky a sochy zhotovené z barevných kovů, se staly stejně jako zvony strategickým materiálem, jenž byl důležitou složkou ve zbrojním průmyslu,“ dozvěděli jsme se od Jaroslava Špačka.

 

Komunistům vadil i památník obětem 1. války

A proč vadila komunistickému režimu? „Obdobně tomu bylo za komunistické éry, kdy opět musely z politických důvodů z veřejných prostranství zmizet sochy prvorepublikových státníků a trnem v oku bylo i připomínání našich legionářů. V Čelákovicích navíc k odstranění desky přispěla ta skutečnost, že bylo vrcholnými stranickými orgány rozhodnuto na náměstí vybudovat Krajskou politickou školu. Její součástí se stala i původní budova měšťanské školy, na které byla právě tato deska umístěna. Soudruzi uvažovali i o přemístění pomníku, který byl v roce 1928 odhalen na paměť obětem 1. větové války na náměstí rovněž před budovou zmíněné školy (za 2. světové války musel být také odklizen).“

 

Hudební skladatel musel také zmizet

Vadil ale i barokní hudební skladatel: „Totiž v některém chorém mozku se zrodila představa, že ze sousoší jedna postava vojína třímající v napřažené paži granát, která nevhodně směřuje ke vchodu do politické školy. Představovalo to však velké náklady, tak od záměru bylo upuštěno. Na budově se nacházela ještě další deska, kterou bylo připomínáno místo narození barokního hudebního skladatele Jana Zacha. I ta vadila a musela být sejmuta. Tu jsem nechal pak v roce 1982 osadit spolu s dalšíma dvěma deskami na vnitřní stranu hradební zdi zdejší tvrze, ve které je umístěno čelákovické muzeum,“ vypráví Jaroslav Špaček.

 

Deska se povalovala ve skladu

Deska Václavu Zárubovi tak byla odhalena hned několikrát: „K prvnímu slavnostnímu odhalení došlo 2. června 1935, ke druhému po ukončení 2. světové války při oslavě výročí republiky dne 28. října 1945 a potřetí dne 27. října 1990,“ sdělil nám Jaroslav Špaček. Desku objevil právě pan Špaček: „Teprve po několika letech jsem se při nějaké sešlosti náhodou od bývalého a dnes již nežijícího ředitele TS dověděl, že se tato deska z roku 1935 se povaluje v tamním skladu. Byla mi bez problému vydána.. Její stav nebyl dobrý, byla značně zprohýbaná a pokroucená, k čemuž patrně došlo při jejím strhávání. Je vytepána ze silnějšího měděného plechu. Uložil jsem ji v muzeu a uvažoval jsem, že časem bych ji nechal umísit rovněž na hradební zdi,“ uvádí pan Špaček.

 

Desku odhalili až po listopadu

Doba nebyla zrovna pro její prezentaci z důvodů politického myšlení moc příznivá, pan Špaček měl určité problémy s vedením tehdejšího ONV Praha-východ: „Nastal však listopad a já jako jeden ze zakládajících členů tehdejšího OF jsem při jednom sezení navrhl k výročí vzniku republiky znovu tuto desku slavnostně odhalit a pokusit se požádat o účast na jejím odhalení pana prezidenta. Nechal jsem desku opravit a zrestaurovat panu Strachovi, který se původně vyučil pasířem a shodou okolností na zhotovení této desky se i v roce 1935 podílel. Pak nastala jednání s prezidentskou kanceláří a s francouzským velvyslanectvím a podařilo se, a dne 27. října 1990 byla slavnostně znovuodhalena panem prezidentem a francouzským velvyslancem,“ vzpomíná Jaroslav Špaček.  


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru