Střední Čechy zůstávají nejlidnatějším krajem v republice

Celkový, přirozený a migrační přírůstek v okresech Středočeského kraje v 1.–3. čtvrtletí 2015
 

Ve Středočeském kraji žije podle údajů Českého statistického úřadu 1 323 355 obyvatel. Ze všech krajů zaznamenal v tomto roce nejvyšší nárůst počtu obyvatelstva.

Středočeský kraj zaznamenal ze všech krajů v letošním roce nejvyšší nárůst obyvatel. V průběhu letoška do září vzrostl jejich počet o 8 056 osob.  Pro srovnání Praha měla nárůst 5 629 osob.

Stěhování hlavně mezi regiony

V prvních třech čtvrtletí roku 2015 se do kraje přistěhovalo 19 832 osob a 12 736 osob se odstěhovalo. 90% většina se přistěhovala z jiných krajů ČR. Ze zahraničí se přistěhovalo jen 704 lidi.

Středočeský kraj 2015 (tři čtvrtiny roku):
5 072 sňatků
2 750 rozvodů
3 494 potratů

Střední Čechy nevymírají

V 1. až 3. čtvrtletí 2015 ve Středočeském kraji bylo narozených o 960 více než zemřelých. Oproti stejné časti předchozího roku však přirozený přírůstek o 50 % poklesl.  Přírůstku počtu obyvatel se snížil z 19 % na 12 % a to kvůli nárůstu počtu zemřelých o 10,3 % na 10 006 osob. Počet narozených zůstal zhruba na stejné úrovni jako předchozím roce o počtu 10 966 dětí.

Největší přírůstek obyvatel

Středočeský kraj vykazuje hned po Praze nejvyšší počet narozených, nejnižší počet zemřelých a nejvyšší počet přistěhovalých. "Přírůstek stěhováním a celkový přírůstek počtu obyvatel na tisíc obyvatel v 1. až 3. čtvrtletí roku 2015 byl ve Středočeském kraji nejvyšší mezi všemi kraji," uvádí zpráva Českého statistického úřadu.

Okolí Prahy bobtná

Nejlidnatějším okresem Středočeského je Praha-východ se 166 799 obyvateli. Nárůst počtu obyvatel kraje zajišťovaly letos zejména okresy Praha-východ (nárůst o 2 797) a Praha-západ (nárůst o 2 321 osob), přičemž jejich podíl na celkovém přírůstku kraje činil 63,5 %. 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru