Policejní devatero pro bezpečné používání pyrotechniky

Pro manipulaci používejte ochranné pomůcky
  |  

Nesprávným používáním  pyrotechnických výrobků riskujete zdraví své i dalších lidí. Jak se vyvarovat nebezpečí a střetu se zákonem nám poradí mluvčí Policie ČR Eva Stulíková.

Policisté a záchranáři jsou často svědkem nešťastných následků lehkomyslné zábavy. Co bychom měli při zodpovědném přístupu dodržet?

  1. Zábavní pyrotechniku nakupujte raději ve specializovaných prodejnách a skladujte ji v chladu a suchu.
  2. S pyrotechnikou nemanipulujte v opilosti, jste tak nebezpeční pro sebe i své okolí.
  3. Při používání vždy říďte návodem, který musí být v českém jazyce.
  4. Při odpalování dodržujte bezpečnou vzdálenost. Pyrotechniku nikdy neodpalujte v ruce, ale z bezpečného prostoru!
  5. Pokud nedojde k iniciaci, vyčkejte v bezpečné vzdálenosti nejméně 10 minut. Postupujte velmi opatrně a případně použijte nádobu s vodou a ochranné pomůcky
  6. Při odpalování buďte ve společnosti alespoň jedné osoby, která vám může pomoci.
  7. O bezpečné manipulaci se zábavní pyrotechnikou poučte své děti.
  8. Nevyrábějte výbušné předměty podomácku. Je to nebezpečné a navíc může jít o trestný čin nedovolené ozbrojování či obecné ohrožení.
  9. Při nálezu podezřelého předmětu s ním nemanipulujte a okamžitě kontaktujte Policii ČR na lince 158.

Kupujte legální produkty

Výrobky musí být odzkoušeny Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. Legálně prodávané zboží nese označení „CE“ (Conformité Européenne) a návod k bezpečnému použití v českém jazyce. 

Pyrotechnika a alkohol nejdou dohromady 

"Pokud ji bude někdo odpalovat například pod vlivem alkoholu, mohl by se dopustit přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. V úvahu ale připadají i další přestupky, například proti majetku, občanskému soužití, anebo veřejnému pořádku," vysvětluje tisková mluvčí Policie ČR Eva Stulíková. V horších případech může jít o trestný čin usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, poškození cizí věci, obecné ohrožení, ohrožení pod vlivem návykové látky, nedovolené ozbrojování, apod. 

Dodržujte nařízení obce

I volně prodejné pyrotechnické předměty mohou narušit veřejný pořádek. "Z tohoto důvodu mohou jednotlivá města a obce používání zábavní pyrotechniky upravit obecně závaznými vyhláškami," uzavírá Eva Stulíková. 

Kategorie nebezpečnosti podle zákona o pyrotechnice č. 206/2015 Sb. 
č. 1: Málo nebezpečné výrobky určené pro osoby starší 15 let. Manipulovat s nimi lze v minimální vzdálenosti jednoho metru od hořlavých materiálů a lidí. Některé z nich lze za přesného dodržení návodu použít i ve vnitřních prostorách. 
č. 2: Málo nebezpečné výrobky určené pro osoby starší 18 let. Manipulovat s nimi je možné v bezpečné vzdálenosti minimálně 8 metrů. Použít je lze pouze ve venkovních prostorách. 
č. 3: Výrobky představující středně velké nebezpečí. Prodat je lze pouze osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost při manipulaci s těmito předměty je minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití. 
č. 4: Výrobky představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti vydaným Českým báňským úřadem.

 

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru