Strana starostů varuje před rušením speciálních škol

Od září 2016 má nastat revoluce v našem školství.
 

 Středočeské hnutí Starostové a nezávislí (STAN) vyzvalo představitele Středočeského kraje, aby úplnou inkluzi ve školách odmítli. Školství na ni prý ještě není připraveno.

Od září 2016 má dojít k zásadní změně na základních školách. Do jedné třídy spolu mají chodit všechny děti, mentálně postižené i těžce tělesně postižené. 

Na inkluzi nejsou školy připraveny

"Totální integrace je líbivá věc, ale fungovat může jen za určitých předpokladů. Dělení tříd do malých skupin, společné vyučování pouze u některých předmětů. Dostatek speciálních pedagogů, asistentů, proškolení učitelů, schopnost pracovat s mentálně postiženými, skvělá diagnostika, příprava zřizovatelů, rodičů, veřejnosti. Většina z toho se však nestala. Totální inkluze po česku není připravená," říká krajský lídr STAN Vít Rakušan.

Nastane odliv dětí do soukromých škol?

"Přáním těch, kteří projekt společného vzdělávání všech s IQ nad 70 bodů spustili je dosáhnout stavu jaký je ve Finsku nebo Dánsku. Bohužel v našich současných podmínkách a totální nepřipravenosti to naopak povede k prudkému snížení úrovně běžných základních škol a odlivu dětí do škol soukromých. Paradoxně tak snížíme kvalitu vzdělání pro většinovou společnost," vysvětluje předseda Středočeské organizace STAN Věslav Michalik.

Případ neklidného autisty

"Obávám se, že dalším krokem by mohlo být nevratné rušení speciálních a praktických škol. Pro dokreslení situace uvádím zkušenost ze zahájení tohoto školního roku v základní škole se speciálním vzdělávacím programem zřizované krajem. Do první třídy nastoupil po přípravném kurzu autistický chlapec, který prostředí i pedagogy již dobře znal. I přesto a za přítomnosti rodičů nebyl schopen absolvovat krátké slavnostní zahájení společně s dalšími prvňáčky, pro které to bylo první setkání se školou a měla by to být pozitivní zkušenost. Chlapec se po celou dobu projevoval hlučnými záchvaty a ani rodičům a asistentce se ho nepodařilo uklidnit. Celé připravené zahájení tím bylo narušeno. Jak mi při dalším setkání sdělila paní ředitelka, podobně probíhá každý den i zahájení výuky, kdy první hodinu až dvě tráví chlapec až do zklidnění s asistentkou v pro ten účel zřízené odpočívárně, a teprve poté absolvuje dvě až tři hodiny vyučování ve třídě. Škola má kvalifikované speciální pedagogy i potřebné vybavení, intenzivně komunikuje s rodiči a snaží se je naučit se synem pracovat. I přes to rodiče zvažují od dalšího školního roku přestup do běžné základní školy. Neumím si představit takovou integraci v normálním provozu škol, když i v nich dětí s výchovnými a vzdělávacími problémy přibývá." konstatuje starostka Neratovic Lenka Mrzílková (STAN).