Olbramovice – obec pyšnící se sťatým občanem

Obec Olbramovice
Zobrazit fotogalerii (4)
14.01.2016 - 10:50   |  

Olbramovice nejsou velká obec. Žije zde kolem 1200 občanů. Název tohoto hezkého středočeského sídla je odvozený od vladyky Olbrama, jenž si zde ve 12. století vystavěl své obydlí.

Malá (obec) neznamená bezvýznamná (ves)

Olbramovice se nacházejí v benešovském okrese na bývalé zemské cestě. Ta tudy vedla již od pradávných časů, podporovala obchodní spojení mezi severem a jihem a stala se jedním z významných důvodů, proč vladyka Olbram toto místo „zabydlil“.

Kostel Všech svatých

Obec je historicky doložena rokem 1352, nicméně je jisté, že její nejvýznamnější památka – kostel Všech svatých – byla založena již ve století dvanáctém. Podle zachovaných dokladů a částí stavby je zřejmé, že kostel byl původně vystavěn v románském slohu. Postupně došlo k přestavbám, které původní charakter pozměnily. I nadále představuje pozůstatek středověké architektury a patří mezi nejvýznamnější historické objekty obce. Vedle něho se v Olbramovicích nachází také soubor soch sv. Josefa a Panny Marie z počátku 18. století a je tu i zajímavá památka z oblasti technických starožitností, sýpka hospodářského

dvora.                      

Sýpka

 

I Olbramovicemi kráčely české dějiny

Majiteli místních statků a pozemků se stalo hned několik šlechtických rodin. Vedle Olbramoviců a s nimi spřízněných rodů to byli i Dvořečtí a rovněž Čejkové. Vzhledem ke svému sídlu užívali za svým jménem dodatek „z Olbramovic“.

Ani této vsi se nevyhnula pochmurná část českých dějin. 21. června 1621 byl mezi vůdčími osobnostmi stavovského povstání, 27 českými pány, popraven na Staroměstském náměstí v Praze rovněž Prokop Dvořecký z Olbramovic. Jednalo se o člena direktoria českých stavů, který za Fridricha Falckého zastával funkci podkomořího a rovněž vykonával úřad císařského rady. Podle původního rozsudku měl být rozčtvrcen za živa, ale díky udělené milosti byl nakonec „pouze sťat“. Jeho hlavu mohli Pražané vidět na Staroměstské mostecké věži dlouhých deset let až do roku 1631…

Olbramovice si na nezájem nestěžují

Obec sice není v centru hromadného zájmu turistů, ale zdejší obyvatelé si nemohou stěžovat ani na to, že by upadli v zapomnění. Stejně jako v dávných dobách jsou totiž Olbramovice položeny na významných dopravních uzlech, nyní železničních a autobusových. Lidé se zde s nimi mají možnost seznámit alespoň z okénka dopravního prostředku, což mnohé může inspirovat k pozdější návštěvě.

Ke konci loňského roku, 6. prosince 2015, tedy na druhou adventní neděli, poctila Olbramovice významná návštěva. Kardinál Dominik Duka ve zdejším kostele Všech svatých sloužil mši a setkal se s farníky.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru