Nedostatek vody ve středních Čechách má řešit analýza

Revitalizace Mokřanského potoka ve Velkých Popovicích
 

Ve středních Čechách dochází k vysychání vodních toků a poklesu hladiny spodních vod. Opatření pro řešení problému má navrhnout společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba.

Středočeský kraj potřebuje prověřit zásobování obyvatel pitnou vodou a zjistit možnosti propojení vodárenských soustav pro optimální distribuci vody v období sucha. Po zkušenosti s obdobím loňského sucha je třeba připravit opatření ke zmírnění nedostatku vody.

Dlouhodobé problémy s vodou

„V našem regionu se nepříznivý vývoj hydrologické situace projevuje již delší dobu. V některých povodích dochází k vysychání vodních toků. Potvrzen je rovněž klesající trend hladiny podzemních vod. Máme tak před sebou důležitý úkol minimalizovat negativní dopady sucha a nedostatku vody jak pro lidskou spotřebu, tak pro účely hospodářství a zemědělství,“ řekl hejtman Miloš Petera.

Studie navrhne opatření pro vodohospodáře

Analýzu pro Středočeský kraj zpracuje pražská společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. Mají být zhodnoceny kapacity pro nouzové zásobování pitnou vodou. Dále dopady vypouštění odpadních vod do vodních toků v období sucha a doporučení k minimalizaci negativních vlivů. „ Výstupy analýzy chceme využít i k operativnímu řešení situací sucha při zásobování pitnou vodou ze strany samosprávy a státní správy,“ řekl hejtman.