Ďáblovu bibli vystavují v Bořanovicích

Originál knihy je v Národním muzeu ve Stockholmu
Zobrazit fotogalerii (4)
  |  

Originál CODEX GIGAS ukradli Švédové. Její přesnou napodobeninu si můžete prohlédnout o víkendu v Bořanovicích

Komentovanou výstavu unikátní faksimile knihy Cocex gias, tedy Ďáblovu bibli, můžete vidět v neděli 24.ledna 2016 v Bořanovicích - Pakoměřicích od 10 do 17 hodin. Komentovaná prohlídka začíná vždy každou celou hodinu v gotickém kostele Narození Panny Marie.

Cena
Vstupné 90,-Kč
Snížené vstupné 70,-Kč

Zájemci mohou o vystavené knize, která je dílem knihaře Jiřího Fogla ze Žamberka, také zhlédnout krátký film.

 

Historie

Tento kostel stojí na místě bývalého kláštera v Podlažicích (východní Čechy)

Codex gigas (neboli Obrovská kniha) nebo také Ďáblova Bibla byla napsána v benediktinském klášteře v Podlažicích v období středověku. Originál je uložený v Národní (Královské) knihovně ve Stockholmu. Kniha je proslulá, protože je to největší zachovalý evropský rukopis, a kromě toho obsahuje velký celostránkový portrét ďábla. Rukopis vznikl v Čechách někdy v letech 1200 až 1230. Je pozoruhodné, že prakticky celý rukopis (písmo, iniciály a iluminace) je podle všeho dílem jediného písaře.
Řeč o knize byla také v českém filmu Ďáblova lest od režiséra Jiřího Stracha. Děj se odehrával v Podlažicích.

Legenda
Vznik Codexu gigas se pojí s legendou, která se vztahuje k tomu, že se jedná o práci jediného písaře. Ten úkol byl totiž tak nadlidský, že ho údajně mohl dokončit pouze s ďáblovou pomocí. Původ této legendy není znám. Přestože se zcela jistě nezakládá na pravdě, ukazuje, že rukopis svými ohromnými rozměry vyvolával tak silný dojem, až mu lidé přikládali nadpřirozený původ.

Mohlo by vás zajímat něco z historie