Boj proti kriminalitě na všech frontách

Propuštění vězni chtějí najít uplatnění, i jim se bude pomáhat
 

Středočeští radní v pondělí odhlasovali Program prevence kriminality Středočeského kraje pro letošní rok. Zopakují se nejúspěšnější programy.

„Aktuální program obsahuje pět projektů, které by měly přispět ke snížení kriminality ve Středočeském kraji a ke zvýšení pocitu bezpečí našich občanů, respektive větší informovanosti o možnostech, jak předcházet určitému typu trestné činnosti,“ uvedl po jednání Rady kraje středočeský hejtman Miloš Petera. Kraj bude i letos pokračovat v akci Šance začít znova. Program vrací do života bývalé vězně, ať recidivisty, nebo prvopachatele. Jde především o uplatnění na trhu práce. Má i přesah do aktivit směřujícím k řešení zadluženosti. Navazuje na úspěšný RUBIKON.

Čtěte také: Šestnáctiletá dívka Brixie: Převlékám se za kočičku

Chrání děti i seniory

Další projekt míří směrem k internetu. Chce zvýšit informovanost a pohovořit o rizicích internetu a možnostech prevence. Tím by mělo dojít ke snižování závažnosti kyber kriminality a takzvaného elektronického násilí. „V roce 2016 jsou jednou z hlavních cílových skupin senioři, pro které připravujeme specifickou formu prevence s názvem Senior v kyberprostoru. Chceme snížit míru a závažnost kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na seniorech,“ vysvětlil hejtman. Staví se za ty nejzranitelnější, tedy děti a seniory.

Čtěte také: Jak se bezpečně chovat na internetu vědí studenti z Čečelic

Lepší zabezpečení škol

Pokračuje i úspěšné Bezpečně na internetu, které chrání děti před nebezpečími internetu. V neposlední řadě se jedná i o lepším zabezpečení škol a školských zařízení. „Ve spolupráci s vedením středočeské policie a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje jsme loni připravili šest metodických seminářů pro školy působící v našem kraji na téma Aktivní útočník, jichž se zúčastnilo 285 zástupců škol. V průběhu semináře policisté seznámili účastníky se základními postupy školy při napadení školského zařízení ozbrojeným útočníkem a pravidly spolupráce s policií a dalšími složkami IZS v této krizové situaci,“ vysvětlil náměstek Němec.


Životní styl

Hobby