U Říčan zavřou most přes Rokytku, přetěžovaly ho náklaďáky

25.03.2016 - 15:42   |  

Most přes Rokytku u Říčan na silnici z Prahy do Kutné Hory čeká od 1. dubna rekonstrukce, během které bude zcela uzavřen. Využít však lze vedlejší komunikace. Uzavřen bude ale přístup pro pěší a cyklisty pod mostem.  

Most přetěžovaly náklaďáky

Hlavním důvodem rekonstrukce je havarijní stav mostu: „Při hodnocení stavebního stavu mostu dle normy ČSN 736221 byla spodní stavba (opěry, křídla) zařazena do klasifikačního stupně VII (havarijní) a nosná konstrukce (klenba) do klasifikačního stupně VI (velmi špatný). Z důvodu sníženého stavu má most výrazně sníženou zatížitelnost,“ sdělila nám Nina Ledvinová z Ředitelství silnic a dálnic. Na vině je hlavně přetěžování těžkými náklaďáky, a to přes to že sem mají zákaz vjezdu. Stáří mostu se odhaduje na 150 let. „Částečné zhoršení stavu způsobila také povodeň na Rokytce v roce 2013,“ sdělila nám Nina Ledvinová.

 

Citlivá rekonstrukce památky

Most je navržen na prohlášení kulturní památkou, takže je třeba ho rekonstruovat citlivě. „Nejpoškozenější místa budou přezděna, zdivo bude zpevněno injektáží. Povrch zdiva bude znovu omítnut. V maximální možné míře budou použity materiály (kamenivo, malta, omítka) a technologie (vazba zdiva, způsob omítnutí) odpovídající době vzniku mostu. Postup prací bude pod trvalou kontrolou zástupců Národního památkového ústavu,“ dozvěděli jsme se. Most však bude po rekonstrukci zcela průjezdný i pro vozy nad 32 tun.

 

Most zcela uzavřou

Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné dopravní uzavírky, částečný provoz na mostě během rekonstrukce není možné zachovat. Pro silniční dopravu je navržena provizorní komunikace v prostoru bývalého lomu vlevo od silnice I/2. Součástí provizorní komunikace je mostní provizorium nad Rokytkou. „Z důvodu únosnosti provizoria bude zakázán vjezd vozidel nad 22 t (neomezené množství vozidel na mostě) resp. 38 t (jediné vozidlo na mostě). Rychlost na provizorní komunikaci bude z bezpečnostních důvodů snížena na 20 km/h,“ řekla nám Nina Ledvinová. Uzavřena bude také pěší stezka pod mostem a to z bezpečnostních důvodů.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru