Bývalý starosta nedodržoval sliby, říká současná koalice Újezdu nad Lesy

Újezd nad Lesy má několik měsíců novou starostku...
07.04.2016 - 08:46   |  

Újezd nad Lesy má několik měsíců novou starostku, Karlu Jacob Čechovou. Koalici jsme poprosili o zodpovězení několika otázek ohledně jejího směřování, odpovědi jsou tedy kolektivním dílem. 

Rozhovor je také reakcí na předchozí rozhovor s opozicí, který si můžete také přečíst...

V Újezdu trvala krize od podzimu, městská část přišla o starostu a nová starostka byla zvolena až v únoru.  Tehdy jsme také publikovali rozhovor s opozičním ANO, které nynější starostku zcela odmítá a uvádí také, že mlžila o svém nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

Jak se vy, klub, paní starostka díváte na celou krizi? Proč dle Vás vznikla?

Naše koalice by situaci, která nastala, nenazývala krizí. Prostě se rozpadla minulá koalice. Někteří z nás byli v opozici, a tak jsme nevěděli přesné příčiny rozpadu. Z venku se zdálo, že vedoucí síla koalice, ANO 2011, nebylo schopno unést vládnutí a dopouštělo se mnoha chyb: nekomunikovali s lidmi (například při plánování objížděk při stavbě kanalizace), nedodržovali sliby (rekonstrukce ulice Hodkovská) a byli do určité míry chaotičtí (výstavba Rákosníčkova hřiště). Kritických bylo posledních pár měsíců koalice ANO, TOP09, ČSSD a Pro Prahu.

Od března minulého roku spolu jednali radní (včetně ANO) o tom, že pan starosta svou funkci nezvládá (nedodržuje sliby a nestojí za rozhodnutími Rady). Nereagoval odpovídajícím způsobem ani na petice občanů, které jeho jednání vyvolalo. Místostarostové se do vnitrostranických záležitostí ANO nevměšovali, krize se prohlubovala. Vyústila rezignací místostarosty Slezáka a na smírčím jednání po třech týdnech rezignovala i místostarostka Jakob Čechová. Následně zastupitelé odvolali zbytek Rady včetně starosty Růžičky. Učinili tak proto, aby všechna volební uskupení měla stejnou možnost jednat o nové koalici.

Chod úřadu a MČ byl na dobu přechodnou zajištěn pověřením jednoho zastupitele výkonem funkce starosty. O nové koalici jednali zastupitelé ANO se zastupiteli Otevřeného Újezda. Zastupitelé ANO stále trvali na postu pro pana Růžičku, což nebylo možné ze strany Otevřeného Újezda po získaných zkušenostech akceptovat. K dohodě nedošlo, teprve potom začala jednání mezi zastupiteli současné koalice.

Opozice vznesla připomínky k uvedenému vzdělání paní starostky, vyjádříte se k této záležitosti?
Určitě není dobré v politice zamlčovat fakta. Jsme ale schopni pochopit, že si paní starostka chtěla nechat něco za svého života jen pro sebe po té, co byla dlouhodobě vystavena osobním dehonestujícím útokům. Je přípustné, aby vás opoziční politik například začal pronásledovat až do kostela a ve svých opozičních novinách zesměšňoval vaše vyznání?

Tématem veřejné diskuse by nemělo být, jaké vzdělání daná osoba má a jakého selhání se paní starostka měla dopustit, když své vzdělání zamlčela. V tomto konkrétním případě jde spíše o to, zda je štvavý, dlouhodobý a všemi směry devastující způsob opoziční "práce" v naší městské části přínosný a obecně v naší společnosti akceptovatelný. Zvláště od zastupitele, který dříve pracoval jako finanční poradce a dnes je v insolvenci. Způsobil škodu za 1,5 milionu Kč a soud mu nedávno povolil proces oddlužení, takzvaný osobní bankrot.

Jaké jsou podle vás nynější hlavní problémy, které musí Újezd řešit?
Za největší problém aktuálně považujeme dokončení kanalizace a rekonstrukci plynového potrubí. Tyto akce komplikují dopravu a život našich obyvatel. Snažíme se modernizovat chod úřadu. Vypsali jsme také několik výběrových řízení na různé pozice včetně té nejdůležitější – funkce tajemníka. V některých záležitostech navazujeme na minulou koalici - pracujeme na zlepšení a zprůhlednění vedlejší hospodářské činnosti (pronájmu bytů, ordinací a nebytových prostor). Rovněž oživujeme Místní Agendu 21 jako prostředek a cíl ke zlepšení práce úřadu i samosprávy.

Jak silná je nynější koalice, nehrozí podobná situace jako nedávno?
Koalice tvoří pět stran a dvě nezávislé zastupitelky. Nejdůležitější je komunikace. Máme nastaveny mechanismy pravidelných konzultací a postupů při předkládání materiálů do Rady. Tlak opozice cítíme, ale nemáme z něj obavy. Spojuje nás chuť posouvat věci dál.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru