Malá historie Malé Hanoje

Vstupní část Sapy
 

Svou historii nemají jenom hrady, zámky a obce, ale také obchodní společnosti. Zvláště zajímavé jsou ty nepříliš tradiční, jakou je třeba TTTM SAPA, což je zkratka označující název „obchodní centrum Sapa“. Tomuto centru se také říká „Malá Hanoj“, případně „Malý Saigon“. Oba názvy jasně vypovídají, že jde o vietnamskou firmu zahrnující jak velkoobchod, tak tržnici.  

Existují úvahy, že město se stává světovým tehdy, když se v něm zabydlují také komunity cizinců. Z tohoto hlediska naše hlavní město dostalo opravdu velkou šanci stanout po boku významných metropolí. Na přelomu minulého a stávajícího století (kolem let 1999 a 2000) se v Praze objevuje výše uvedená vietnamská obchodní společnost, začínající fungovat v objektu zkrachovalého písnického masokombinátu na Libuši. Vzrůstající obchodní aktivity asijských byznysmenů získávají rázem na ploše 35 hektarů významnou platformu pro své činnosti. Areál ve svých útrobách začal ukrývat sklady vietnamských velkoobchodníků i jejich tržnice, restaurace, redakce vietnamských periodik, ale také herny, právní firmy, pojišťovny, nebo například fotosalony. Je zde také nahrávací studio. Bleskurychle se tu prostě a jednoduše vybudovalo neobyčejné zázemí pro obchodní činnost Vietnamců, velmi pracovitých lidí, kteří dokáží vytvořit nemalé hodnoty. Víme, že se soustředí hlavně na obchod v tržnicích. Názory na tuto jejich činnost se různí, podobně se Češi neshodnou v mnoha jiných oblastech.

Lesk a bída Sapy

„Leskem“ obchodního centra SAPA by se jistě dala nazvat skutečnost, že vietnamští obchodníci mají své určité místo, odkud se rozvíjí jejich aktivity. Pomyslnou bídu obchodního centra v Libuši pak zastupují skutečnosti, které nelichotí ani Praze, ani Vietnamcům. Mám na mysli především několik požárů, jež ohrozily nejenom majetek a životy lidí soustředěných kolem Sapy, ale rovněž zdraví a jistě i majetek obyvatel našeho hlavního města. První požár vypukl v Sapě již v listopadu 1999, kuriózně nedlouho po zářijovém cvičení hasičů v této lokalitě. Škoda byla odhadnuta na 200 miliónů korun a hasiči zjistili, že příčina požáru tkví v úmyslném zapálení.

První dojmy návštěvníky Sapy vám příblíží samostatný článek o návštěvě našich dvou redaktorů.

Nešlo o jediný požár v Sapě. Další dva vypukly 7. září a poté 6. listopadu roku 2008. Zvláště ten  druhý představoval vážné riziko nejenom pro residenty obchodního centra, ale i pro obyvatele Prahy. Hořely sklady textilu a zplodiny z těchto materiálů se rozšířily po nejvzdálenějších částech hlavního města. Za příčinu označily příslušné orgány stavebně-technické nedostatky uvnitř střediska. Z tohoto důvodu byla událost uzavřena pokutou ve výši půl miliónu korun, kterou musel provozovatel zaplatit.

Další problematická „tvář“ tohoto obchodního střediska se projevuje ve skutečnosti, kterou naše společnost zná a trvale je o ní informována sdělovacími prostředky. Jde o to, že trhovci často obchodují se zbožím, které nese protiprávně značky světových výrobců. V souvislosti s tímto nešvarem byla Sapa několikrát terčem kontroly Celní správy. Dlužno poznamenat, že vždy se celníci s Libuší loučili s velkým „úlovkem“ zboží s padělanými značkami.

Budoucnost vietnamského obchodního centra v Praze

Je jisté, že popsaný stav nebude trvat věčně. Vietnamští obchodníci v čele se svými manažery nemají zájem na tom, aby byli neustále terčem oprávněných zásahů českých orgánů, a to jak z oblasti obecné bezpečnosti (hasiči, hygienici), tak ze sféry hájící autorská práva (značky výrobků prodávaných na tržnicích). Z tohoto důvodu se v Sapě stále renovuje stavebně-technické zázemí. Věřme, že „renovace“se rovněž zaměřují na informační kampaně z oblasti ochranných známek a registrovaných značek světových i domácích výrobců.  

Vedení Sapy bohužel nebylo ochotno se osobně setkat s autorem tohoto článku, ani odpovědět na přímý dotaz, týkající se okolností vzniku a vlastnictví centra. Jako důvod uvedl asistent generálního ředitele velký rozsah požadovaných informací.    

 


Životní styl

Zdraví

Hobby