Kůrovcová kalamita v Průhonickém parku. Padly už dvě stovky stromů

Smrk Brewerův (Picea breweriana)
 

Smrky v Průhonickém parku napadl kůrovec, který ohrožuje i vzácné druhy smrku z východní Evropy a Asie. Má jít o nejhorší kůrovcovou kalamitu v historii parku.

"Prosychající stromy jsou urychleně pokáceny a odvezeny mimo území parku. Zatím jich bylo pokáceno asi dvě stě," sdělila Kateřina Smutná ze správy Průhonického parku. Celkem má být na území kolem tří tisíc smrků.

Přírodně krajinářský park na 250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca v údolí potoka Botiče. Původní dřeviny zde rostou v kombinaci s dovezenými cizokrajnými vzácnými druhy. 

V lesním hospodářství je nejčastějším škůdcem lýkožrout smrkový (Ips typographus), zvaný také kůrovec. Při přemnožení poškozuje rozsáhlé plochy smrčin, které jsou v Česku nejrozšířenější dřevinou.

 

 


Životní styl

Zdraví

Hobby