Snazší cestování ve středu Čech. Středočeská a pražská doprava se spojí do tří let

Na jednu jízdenku MHD z Prahy po celém Středočeském kraji?
 

Propojení by pomohlo lepší organizaci, zlevnění dopravy a cestujícím by stačil jeden lístek. Jednala o tom pražská radní Jana Plamínková s krajskou zastupitelkou Věrou Kovářovou (obě STAN).

Středočeský kraj v současné době nemá vlastní organizaci pro koordinaci integrované dopravy a spoje zajišťují jednotliví dopravci. Podle mluvčího ROPID Filipa Drápala by jednotná organizace přinesla cestujícím zkvalitnění dopravy. Ušetřilo by se za paralelní spoje a linky by na sebe lépe navazovaly. Cestujícím by také stačila jedna jízdenka a při přejíždění mezi kraji by nemuseli platit dvakrát. "Schází se pravidelně Řídící rada, ve které jsou zastupci Prahy i Středočeského kraje a jednají o organizačním uspořádání a řeší rozdílné požadavky obou objednavatelů," řekl Filip Drápal. Realizaci propojení systémů integrované dopravy však nelze zcela odhadnout. Během letošního roku mají probíhat jednání a možná bude stanoven harmonogram. Nejzažším termínem má být rok 2019, kdy je nutné přesoutěžit výběrová řízení na autobusové spoje. 

Pracovní skupina, v níž Prahu zastupuje ROPID, existuje tři roky. Byla provedena analýza současného stavu a navržena variantní řešení. Starostové a nezávislí ve Středočeském kraji už v květnu 2012 podali návrh k propojení středočeské a pražské integrované dopravy. Dnes o o tom jednaly na zasedání Rady Společného integrovaného dopravního systému pražská radní Jana Plamínková a zastupitelka Středočeského kraje Věra Kovářová (obě STAN) se společným záměrem.

„Cílem návrhu z roku 2012 bylo zabránění likvidace a izolace veřejné dopravy ve Středočeském kraji. Propojením jsme chtěli zvýšit komfort při cestování pro stovky tisíc dojíždějících Středočechů,“ říká poslankyně a zastupitelka za Středočeský kraj Věra Kovářová (STAN). „Lidé by díky tomu mohli mimo jiné s jedinou jízdenkou využívat dopravní systémy obou krajů, čímž se sníží náklady na cestování a odlehčí přecpaným pražským komunikacím,“ dodává předsedkyně pražské organizace STAN Jana Plamínková.


Životní styl

Zdraví

Hobby