Opravený Mlýnský rybník napustí vodou. Bude mít i molo pro loďky

Teď už rybník čeká na vodu
 

Dělníci opravili hráz, odstranili bahno a další naplaveniny ze dna rybníku a postavili nový chodník. Ozdobí ho dřevěné molo pro několik loděk.

Mlýnský rybník v Říčanech nevratně poničily povodně, které město postihly v roce 2013. Ty poškodily zejména hráz, která pak nestíhala zadržovat vodu, a hrozilo její protržení. Aby tehdy město ochránilo všechny obce pod hrází, včetně Prahy, nechalo nakonec kus podmáčené hráze vybagrovat. Rybník proto musel projít rekonstrukcí.

 

Mlýnský rybník se nachází přímo pod historickým jádrem města. A pokud by se rybník neopravil, hrozilo by do budoucna nebezpečí protržení hráze. "Náklady na vyčištění „Mlejňáku“ byly vysoké, srovnatelné s opravou velké ulice. Cenu se podařilo snížit díky volné cenové konkurenci stavebních firem ve veřejné zakázce. Původní odhady se blížily k 90 milionům. Chápu předchozí starosty, že se do tak velké akce neodvažovali pustit. Měli jiné priority,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Nakonec jsme skončili na mnohem nižší částce, přičemž zásadně pomohlo Ministerstvo životního prostředí.“

 

Právě díky příslibu dotace z programu Ministerstva životního prostředí určeného na škody po povodních 2013 - Likvidace škod po živelných pohromách se město loni vrhlo na odbahnění nádrže, opravu hráze a revitalizaci okolí rybníka. Projekt zahrnoval odstranění sedimentu ze dna rybníka, kompletní opravu hráze včetně bezpečnostního přelivu a výstavbu nového chodníku ze zámkové dlažby. Dotace pokrývá asi polovinu celkových nákladů, které dosahují přes 36 milionů korun.

 

Říčany jsou plné zajímavých památek, ke své soše se ale zachovaly macešsky. Více se dozvíte v článku V Říčanech schovávali Švehlovu sochu.

 

Většina stavebních prací byla hotova již na konci loňského roku, letos zbývalo dokončit asi čtyřicetimetrovou část hráze, kde se i po opravách neustále sesouvalo dno. Mlatovou provizorní cestu v tomto místě nahradil klasický chodník, který vede podél rybníka od ulice Mlýnská a prodlouží se až k dětskému hřišti v ulici Podhrázská. Vymění se také osvětlení a kolem vodní plochy dosadí město lavičky a odpadkové koše. V nejbližších dnech, po kolaudaci stavby, se čtyřhektarový rybník dočká vody. "S napouštěním rybníka plánujeme začít ihned po kolaudaci. Trvat by mělo zhruba tři měsíce. Zkušenosti máme z loňského podzimu, kdy jsme napouštěli rybník Marvánek,“ odhaduje starosta.

 

Nové molo pro lodičky a úprava okolí

Na jihozápadní straně rybníka vznikne během května dřevěné molo pro několik loděk. Molo bude posazené na ocelových sloupech připevněných na betonovém základu. Sloupy je nutné zapustit ještě před napuštěním rybníku. Na závěr se opraví ulice Podhrázská a nový povrch dostane také Wolkerova, kterou hojně využívala stavební auta s těžkým nákladem.

 

Zanedbané prostředí pod rybníkem chce město předělat na park. Ve spolupráci se sdružením SK Slunéčko plánuje postupně přeměnit okolí Říčanského potoka v úseku od rybníka až po ulici Kolovratskou na park "Pohodové údolí", který by poskytoval sportovní a odpočinkový prostor pro říčanské obyvatele.

 

V Říčanech nyní investují mnohem více. Říčanští ragbisté se dočkali nových šaten.

 

"Tato lokalita je součástí plánované cyklostezky Do Prahy na kole, která povede z Mnichovic, přes Strančice, Všestary, Světice, Říčany až do Kolovrat. Náročný projekt nyní zpracovává společnost KAP ATELIER s.r.o. s předpokládaným dokončením projektové části letos v zimě. Stavbu poté chceme realizovat z dotačních prostředků z programu ITI projektů,“ dodává projektový manažer David Michalička a starosta ho doplňuje: “A v příštím roce už budou doufám kolem rybníka sedět rybáři, kteří na Mlýnském rybníku budou mít svůj sportovní revír s velkými štikami, candáty a kapry. Dominanta našeho města dostane nový život.“


Životní styl

Zdraví