Starostka Jílového: Chceme, aby lidé nemuseli na úřady do Prahy

Starostka Jílového u Prahy Mgr. Květa Halanová
 

Rozhovor se starostkou Květou Halanovou o připravovaném rozšíření školy, rekultivaci skládky, akcích pro veřejnost, finančním zdraví města a dojetí z nové výstavy v jílovském muzeu.

Starostku Jílového u Prahy Květu Halanovou jsme zastihli v Regionálním muzeu, kde se účastnila slavnostního zahájení výstavy Zlato pro korunu a celodenního programu oslav narození Karla IV.

Jaké důležité události očekáváte letos ve městě?

Čeká nás jedna velká a významná věc, a to je zvětšení a oprava jílovské základní školy. Nutně potřebuje opravit domeček (školička) a zvětšit kapacitu asi o padesát dětí. Dostali jsme dotaci od Ministerstva financí přes dvacet milionů. Vznikne napojení z domečku do šatny a přistavuje se část školní jídelny a modernizuje se školní kuchyně. Čeká nás stavba za třicet milionů korun. Nyní se dokončuje projekt k výběrovému řízení a v září bychom mohli začít stavět.

Ještě budou nějaké další investice?

Jedna z nich je rekultivace skládky. Už máme dokumentaci a také budeme vyhlašovat výběrové řízení. Bude to akce možná přes dvacet milionů a začít by se mohlo v srpnu. Skládka tuhého komunálního odpadu byla modernizovaná v roce 2006 a skončila předloni. Uzavření skládky je proces na dalších třicet let. Bude se muset potáhnout fólií, překrýt, osázet a osít.

Jaké chystáte akce pro veřejnost?

Novinkou bude 18. června Foodfestival.  V sobotu 21. května od 18 hodin v kostele svatého Vojtěcha se odehraje koncert k poctě našich skladatelů Zdeňka Lukáše a Jana Hanuše. Uprostřed léta bude Musicfest věnovaný Petrovi Jurkovičovi. Dvacet let se připojujeme ke Dnům evropského dědictví 10. září, kdy při celodenní akci budou šermíři, jarmark, divadlo a další zajímavé věci. Z menších akcí to bude běh na prázdniny a různý program pro děti.

Budete se zapojovat do krajských voleb?

Já osobně do krajských voleb nekandiduji. Někteří občané z Jílového asi ano. Umožníme v srpnu a v září reklamu politickým stranám a vyhradíme jim část městských novin. Je pro nás samozřejmě důležité, kdo nás bude zastupovat v kraji a jak se bude kraj chovat k Jílovému.

Daří se vám získávat dotace od kraje?

Žádali jsme o několik dotací, ale ještě nevíme, jestli jsme byli vybráni. V loňském roce jsme získali milion korun na rybník za muzeem. Občas dostáváme na Dny evropského dědictví. Jsem spokojená, že z evropských peněz udělal kraj novou silnici - průtah městem.

Jak se městu daří finančně?

Na zasedání zastupitelstva před dvěma týdny jsme schvalovali rozpočtový výhled na příští čtyři roky. Hospodaření je i v očích experta velmi dobré, máme vyrovnané příjmy a výdaje. Hospodaříme s přebytkem, získali jsme dotace a udělalo se hodně investičních akcí. Finanční zdraví města je natolik dobré, že bychom si mohli vzít úvěr na urychlení některých investic. Jsme ale opatrní a v současné době žádné úvěry nemáme. Budeme se ale rozmýšlet, protože inflace oproti úrokům je vyšší. Byl nám například doporučen úvěr na bývalou pekárnu "šmelcovnu", kterou jsme koupili. Mohla by tam být zasedací místnost, která na radnici chybí. Prostor využijeme i pro úrad, protože bychom rádi převzali agendu obce s rozšířenou působností.

Takže se chcete stát obcí s rozšířenou působností?

Ano. Když tyto obce v roce 2002 vznikaly, tak okres Praha-západ měl osmdesát tisíc obyvatel. Tehdy existovalo několik různých modelů veřejné správy. Obce z Prahy-západ se dohodly, že chtějí zůstat v jedné působnosti obce s detašovaným pracovištěm v Podskalské ulici v Praze. Velkou zástavbou došlo k obrovskému nárůstu počtu lidí a dnes už má Praha-západ jen přihlášených obyvatel 135 tisíc. V Podskalské ulici se denně nabere sto řidičských průkazů. Územní pracoviště pro Prahu-západ jsou přitom na různých místech. V Podskalské je obec s rozšířenou působností, finanční úřad je na Pražského povstání, úřad práce je na Letné, sociálka ve Vysočanech. Člověk z Jílového nebo Kamenného Přívozu má proto velmi složitou situaci pro jednání s úřady. Když bude nezaměstnaný, tak musí oběhat až čtyři úřady na různých místech Prahy. Pro získání občanského průkazu musíte buď do Benešova, nebo na Prahu 4.

Jak chcete statutu obce s rozřenou působností dosáhnout?

Je to věc změny zákona a vyhlášky o obvodech působnosti. Připravuje to Ministerstvo vnitra. V České republice je více obcí, které by měly chuť dělat tuhle agendu. Jednám o to s náměstkyní ministra Janou Vildumetzovou. Ministerstvo provádí analýzu veřejné správy a usilujeme o to již dva roky. Po čtrnácti letech fungování obcí s rozšířenou působností by bylo načase tento systém zrevidovat. Potřebujeme zajistit službu našim občanům a občanům z okolí.

Poslední otázka - jak se vám líbí výstava?

Jsem nadšená! Byla jsem tu už v deset hodina na slavnostní zahájení a teď jsme si to přišli s manželem prohlédnout znovu. Moje duše plesá, protože je vidět, jak místní dobývání zlata bylo důležité pro celé Čechy, Prahu, univerzitu... Když se dostanu třeba na promoci v Karolínu, tak si můžu říct, že tohle je pozůstatek zlatého dolu v Jílovém. My jsme na to strašně pyšní a hrdí na tuhle tradici. Nesmírně mne těší tahle výstava a tenhle den, jsem vděčná, že je sluníčko a můžeme si to užít. Až mne to dojímá...


Životní styl

Zdraví

Hobby

Osobnosti