Vlastní čest byla poctivci nadevše, odevzdal milionový poklad

Chtěli byste najít něco podobného?
 

Každý sní o tom, že někdy najde poklad. Nálezci z Velkých Číčovic se to splnilo, ale nic cenného si nenechal. Čisté svědomí mu bylo větší devízou než historické předměty v hodnotě zhruba 920 tisíc korun. Dobře, že takoví lidé ještě existují. 

Všichni si můžeme položit otázku, jestli bychom postupovali stejně. Nález se skládá z pěti bronzových nádob z pozdní doby bronzové, které představují unikátní soubor předmětů, mající na našem území minimum analogií. Je z větší části dochovaný a ve vynikajícím stavu. Součástí pokladu je i vysoká bronzová amfora typu Lžovice se dvěma držadly, bronzový amforovitý hrnec či džbán s nedochovaným uchem, bronzová konvice, džbánek a dva bronzové šálky.

Poctivec vše předal pracovníkům Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, za což mu podle zákona přísluší odměna ve výši deseti procent z nálezu. "V souladu se zákonem poskytujeme odměny za archeologický nález, který je řádně nahlášen a předán patřičné středočeské instituci. Vlastníkem nálezu je Středočeský kraj," potvrdil radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

I když měl poklad historickou cenu již zmíněných 920 tisíc korun, otázkou je, kolik by v případě pokusu o prodej artefaktů dotyčný dostal. Na černém trhu by totiž byla cena mnohem nižší a mohl by je koupit pouze nadšenec do soukromé sbírky. Ne vždy však vše dopadne podle přání historiků. Tady je důkaz.


Životní styl

Hobby