Rákosníčkovo hřiště ve Slaném nebude? Zastupitelé bojkotují snahu obyvatel

Budou mít Slánští vytoužené hřiště?
 

Slánští zastupitelé bojkotují snahu místních, kteří si vysoutěžili Rákosníčkovo hřiště. A proč? Město by se o hřiště muselo starat.

Díky aktivitě místních se město Slaný umístilo na 3. místě v lidlovské soutěži, a vyhrálo tak realizaci moderního Rákosníčkova hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun. Někteří zastupitelé města však v úterý vyjádřili obavy z podmínek smlouvy, a tak přijetí výhry neodsouhlasili. K přijetí chyběl pouhý jeden hlas.

Slaný dostalo smlouvu, podle které se zavázalo, že si ponechá a bude provozovat hřiště minimálně po dobu 10 let. Záruka na hřiště je kromě časového hlediska omezena i rozsahem, a to „na závady vzniklé v důsledku vad materiálu nebo ve výrobě“ včetně výjimky, kdy záruku nelze uplatnit například v případě opotřebení nebo neprovádění kontroly a údržby městem. Toho se slánští zastupitelé lekli.

Ještě před nedávnem měli Slánští radost z výstavby hřiště a volili místo, na kterém by mělo stát. Rákosníčkovo hřiště budou mít ve Slaném, ale kde?

Další, co se jim ve smlouvě nelíbilo, byl bod, ve kterém se píše, že dárce nenese odpovědnost a město po něm není oprávněno žádat jakékoli plnění. Těžko říct, jestli se u dárku dá vůbec něco takového očekávat. Městu by naopak byly ukládány sankce a smluvní pokuty, Slaný by navíc měl odpovídat za škodu nebo nemajetkovou újmu. Starosta města chce jednat se společností Lidl o případných úpravách smlouvy, která mu jednoznačně nevyhovuje, rozhodně totiž odmítá jakoukoli odpovědnost. Dále se rozhodl uspořádat setkání s veřejností, a to 18. května od 16 hodin v Arbesově ulici - na místě, které bylo vybráno pro výstavbu hřiště.


Životní styl