Zakáže Praha segwaye?

Zakáže Praha konečně segwaye?
 

Skoro každý návštěvník centra Prahy se někdy mohl dostat do kolize s vozítkem zvaným segway. Díky častým stížnostem se nyní chystá zákaz segwayů. Radní pro dopravu Petr Dolínek předloží Radě hlavního města Prahy návrh nařízení, kterým bude zakázán jejich provoz na vyhrazených místech.
 

„Návrh nařízení jsem připravil ve spolupráci s kolegy z Prahy 1, místostarosty Danielem Hodkem a Richardem Burešem, protože právě centra se problém segwayů dotýká logicky nejvíce. V tuto chvíli obsahuje návrh několik variant, na jakém území by byl zákaz uplatněn. Pokud materiál projde radou, zahájíme vnitřní i vnější připomínkové řízení, jehož výsledkem bude konečná varianta,“ uvedl Dolínek.

Praha se rozhodla využít změny zákona o provozu na pozemních komunikacích, který zavádí definici osobního přepravníku (segway), pravidla jeho pohybu a především pak možnost obce nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního přepravníku zakázáno.

Praha chce ve vymezeném území zakázat provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty a na pěších či obytných zónách.

Varianty zákazu jsou dvě. Jedna nechce provoz segwayů na území Pražské památkové rezervace a přilehlém území ohraničeném východní frontou domů Legerovy ulice po křižovatku s ulicí Rumunskou, dále jižní frontou domů Rumunské ulice, náměstím Míru, severozápadní frontou domů Anglické ulice po křižovatku s ulicí Legerovou a dále východní frontou domů Legerovy ulice.

Ať jezdíte na segway, kole nebo pěškobusem, nezapomínáte na reflexní prvky? Reflexní prvky šetří životy i peníze za pokuty

V dalších variantách by zákaz mohl platit například v území vymezeném sdruženou zónou zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 tuny a zákazu vjezdu autobusů, tedy území MČ Praha 1 a části území MČ Praha 2 mezi ulicemi Vodičkova – Lazarská – Myslíkova – Masarykovo nábř. – Resslova – a Karlovým náměstím nebo na území vymezeném zónou zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 6 tun celkové hmotnosti, tedy širším území Pražské památkové rezervace na území městských částí Prahy 1 a 2 a části území městských částí Prahy 4 a 5. Existuje i varianta, podle níž by byl vytvořen speciální seznam ulic a lokalit, kde by byl provoz zakázán.

„Považuji za velmi dobrou zprávu pro Pražany, že již skutečně v dohledné době skončí nájezdy segwayů na centrum města. Celý proces nebyl vůbec jednoduchý, byl podmíněn změnou zákona a dohodou mezi ministerstvy, magistrátem a městskými částmi, ale nyní už jsme skutečně ve finále,“ uvedl zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek, který je zároveň radním hlavního města Prahy pro sociální oblast.


Hobby