Unikátní archeologický soubor doby Karla IV. vznikl z nadšení

Archeolog Jan Vizner u císařské koruny
 

Rozhovor s autorem výstavy Zlato pro korunu archeologem Janem Viznerem, která v muzeu v Jílovém u Prahy potrvá do konce října 2016. 

Mgr. Jan Vizner se narodil v roce 1969 ve Vimperku. Je archeolog a několik let působí jako externí spolupracovník jílovského muzea. Je autorem výstavy Zlato pro korunu. Pracuje ve společnosti Archaia o.p.s., která pro výstavu zapůjčila většinu archeaologických exponátů. 

Z čeho vychází název Zlato pro korunu?

Z jílovského revíru bylo použito zlato pro královskou Svatováclavskou korunu. Potvrdil to puncovní úřad expertizou zlatých ložisek. Zlato má nejméně z 80 % pocházet ze středočeských ložisek a to jsou v podstatě jen jílovský primár a jílovský sekundár.  

Jak dlouho trvala příprava výstavy?

Byla poměrně rychlá. Myšlenka nastala loni na podzim a do konce listopadu jsem napsal libreto. Od začátku roku probíhala výstava a na samotnou instalaci byl pouze měsíc. Finální podoba vznikla během posledních dvou týdnů. 

Čím je tato výstava nová?

Jedná se především o soubory archeologických nálezů. V takové ucelené podobě ve formě keramiky, plastiky a kovových předmětů představit hmotnou kulturu doby Karla IV. se dosud nepodařilo. Je tady několik desítek nádob, včetně celých, obrovský soubor militárií, řemeslnického náčiní, kamnových kachlí. Vůbec poprvé je vystaven soubor drobné keramické plastiky. Po stránce archeologie je to unikát, který veřejnost ještě neviděla. 

Jan Vizner u středověké obléhací zbraně

Jaký byl rozpočet výstavy?

Samostatný rozpočet byl fakticky nula. Na výstavu nebyly žádné peníze mimo běžný provoz muzea. Když nejsou peníze, tak musí být nadšení. Spousta kolegů z Archai i soukromých osob poskytla nezištně zápůjčky. Další lidé vytvořili repliky gotického nábytku a tak dále. Desítky osob zdarma a s nadšením se zapojily. Takže se standardním rozpočtem, se kterým bychom museli vyjít i bez výstavy. Mám úžasné kolegy, kamarády a spolupracovníky. 

Pozvete návštěvníky také na doprovodný program?

Ten zahájil v sobotu po vernisáži v podobě středověkého dne s jarmarkem, rytířským turnejem, divadlem a dalšími atrakcemi. (Reportáž v článku: Jílové oslavilo císařovy sedmisté narozeniny velkolepě.) Tuto sobotu o narozeninách císaře Karla vypouštíme na rybník za muzeem 700 barevných lodiček, které v barvách jednotlivých století poskládaly děti základní umělecké školy (viz Otci vlasti k narozeninám). Následuje cyklus přednášek, které seznamují s Karlovou dobou, hmotnou kulturou a státnickými činy. Plánujeme den středověkého sokolnictví. Na den kraje 28. října bychom rádi uspořádali jezdecký rytířský turnaj. 

Na krátkou dobu se tu objeví i císařská koruna. Můžete ji představit?

Císařskou korunu zapůjčil Středočeský kraj. Je to replika vytvořená ze zlaceného stříbra na základě podrobného studia originálu. Originál se nachází ve Vídni v Hofburgu a nesmí dle zvláštního rakouského zákona nikdy hrad opustit. Rakušané umožnili vytvořit tři repliky pro celý svět. Jedna z nich je v Evropském parlamentu v Bruselu, druhá v Cáchách na korunovačním místě římských králů. Třetí vytvořil pan Jiří Urban na objednávku Středočeského kraje. V Jílovém bude vystavena od 17. do 28. května. 

Hlavní autoři výstavy Zlato pro korunu a ředitelka muzea

Jaké další aktivity máte ve středních Čechách?

Blízko Hradištka je úžasná archeologická lokalita s názvem Sekanka. To je zaniklé středověké město spojované s ostrovským klášterem. V padesátých a šedesátých letech bylo podrobně archeologicky zkoumáno. Publikoval ho archeolog Miroslav Richter. My jsme se teď pokusili oživit paměť. Zjistili, že v pozůstatcích archeologických situací si děti udělaly kolařskou dráhu. Když jsme se ptali jejich rodičů, jestli vědí, po čem děti jezdí, tak nám řekli, že jsou to zákopy po fašistech. Proto jsme usoudili, že by bylo načase seznámit veřejnost s místní historií. Podařilo se nám to ve formě dvou organizovaných výletů, přednášky a zřízení naučné tabule. Publikovali jsme v místním měsíčníku a vyvolaný zájem nás motivoval k sepsání asi šedesátistránkové publikace. Tento týden ji přímo na místě pokřtíme.


Zdraví a styl

Osobnosti