Do školy s královnou Koloběžkou

Princezna Koloběžka přijela
Zobrazit fotogalerii (16)
 

Obutá, neobutá. Učesaná, neučesaná. Přijela, nepřijela. Kdo by neznal pohádku O královně Koloběžce. Dnes přijela do Řevnic.

Řevnická základní škola se v loňském roce zapojila do programu Nadace Partnerství "Na zelenou" se svým projektem Aby se v Řevnicích mohlo do školy chodit, na nějž od Nadace dostala dotaci. Cílem projektu bylo zlepšit dopravní situaci ve městě, udělat ji bezpečnější a komfortnější pro její obyvatele a umožnit dětem jezdit do školy na kole nebo koloběžce.

Projekt navíc umožňuje, aby se do úprav svého města zapojily i děti.

Shrňme, jaké aktivity v rámci projektu se již uskutečnily

V květnu proběhl dotazníkový průzkum mezi dětmi a rodiči. Zjišťovalo se, zda děti jezdí do školy autem, autobusem, vlakem, na kole nebo chodí pěšky. Děti se vyjadřovaly k tomu, jak by za ideálních podmínek nejradši do školy cestovaly.

Dále se zjišťovalo, jaká místa se dětem na cestě do školy zdají nebezpečná a co by navrhovaly změnit.

V červnu také žáci uskutečnili pozorování dopravy a sčítali množství projíždějících aut na nejfrekventovanějších místech města.

Výsledkem poté bylo vypracování mapy nebezpečných míst, která se stala podkladem pro vypracování dopravní studie.

V září vedení města vyhlásilo "Den bez aut". V prosinci byla hotová dopravní studie, kterou vypracovával Ing. Petr Kumpošt.

Přístřešek na kola a koloběžky

Další aktivitou v rámci projektu, do které byli zapojeni velkou mírou rodiče a další dobrovolníci, byla stavba přístřešku na kola.

Vzhledem k omezeným financím, které škola dostala z dotace, se nabídla paní architektka Darja Balejová k vypracování projektu a pan ing. Tomáš Chabera poté na vlastní náklady zařídil stavbu přístřešku. 

Tomáš Chabera se svými pomocníky při stavbě přístřešku
Architektka Darja Balejová s plány přístřešku v ruce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na přístřešku ale pracovaly i děti. Inspirovány Werichovou pohádkou popsaly střechu nápisy.

Střechu přístřešku pomalovaly děti

 

Slavnostní přestřižení pásky

Slavnostní zprovoznění v pondělí uvedla paní ředitelka Simona Škaloudová. Všichni, kdo se na projektu podíleli, byli obdarováni drobnou pozorností. 

Darja Balejová, Princezna a Lenka Dvořáková

 

 

Děti si k předání nacvičily malé vystoupení. Přijela královna Koloběžka, která přestřihla pásku.

Stáhněte siVelikost
Binary Data 0 bajtů