Problémy s pitnou vodou vyřeší nové vodovody za sedmdesát milionů

Pro zkvalitnění pitné vody se postaví nové vodovody a kanalizace
 

Sedmdesát milionů z navýšeného krajského rozpočtu půjde na stavbu nových vodovodů a kanalizací pro vybraných dvacet tři měst a obcí. Další peníze by měly jít do dopravy a zdravotnictví.

Obce ve středu Čech se stále potýkají s problémy s kvalitou vody, která je často ohrožena nedostatečným množstvím nových vodovodů i čističek odpadních vod. Obyvatelé si tak často musí sami zjišťovat, jakou kvalitou pitné vody v dané obci mají. O možnosti, jak se informovat, jsme psali zde.

Kvůli malému tlaku vody má již roky problémy například obec Chýně.

Finanční pomoc byla schválená pro dvacet tři obcí

„Mezi vybrané akce patří například dostavba kanalizace a čističky odpadních vod v Novém Strašecí, stavba veřejného vodovodu pro obce Klobuky a Kobylníky, splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy, oprava vodovodního řadu v obci Sýkořice nebo stavební úpravy vodojemu v Horním Bousově,“ vyjmenoval příklady náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerád.

Navržené projekty mají zlepšit kvalitu života v daném místě, zároveň přispět ke zlepšení životního prostředí v kraji a k naplnění požadavků evropských směrnic. Podle vedení kraje ale musí seznam obcí a měst i přesné částky schválit ještě zastupitelé.

Kraji navýšili rozpočet o dvě stě padesát milionů

"Finance čerpáme z rozpočtu kraje navýšeného o částku dvě stě padesát milionů korun z daňových příjmů," řekl středočeský hejtman Miloš Petera. Z této částky půjde sedmdesát milionů na vodohospodářskou infrastrukturu.

Rozpočet Středočeského kraje byl navýšený v příjmové i výdajové části. "O navýšení Rada Středočeského kraje rozhodla v souvislosti s příznivým vývojem daňových příjmů a na základě meziročního srovnání těchto příjmů v letech 2008–2016,“ upřesnil náměstek hejtmana pro oblast financí Jiří Peřina (ČSSD).

Ve výdajové části rozpočtu bude o konkrétním využití těchto prostředků rozhodovat Rada Středočeského kraje. Peníze se využijí především v oblasti dopravy, zdravotnictví a již zmíněné vodohospodářské infrastruktury.

V kraji přibudou nová chráněná území, pod ochranou budou celá společenství.

Životní styl

Hobby