V Kralupech prodali pozemky včetně balírny

Zobrazit fotogalerii (4)
 

Proces schvalování byl založený na obálkové metodě. Na místě vzniknou jak nové byty, tak obchodní prostory. Kolik to stálo?

V Kralupech nad Vltavou bylo možné koupit pozemky, jejich součástí je i místní balírna. Proces schvalování čtyřech možných variant probíhal obálkovou metodou, všechny návrhy obsahovaly konkrétní investiční záměry.

Na základě hlasování byla posléze vybrána nabídka Jaroslava Štrupla za celkovou cenu 5.759.200 Kč bez DPH. „Kupujícím byl vybrán žadatel s nejvýhodnější nabídkou posuzovanou komplexně dle záměru využití budovy a pozemků, architektonického řešení, časového harmonogramu realizace záměru a nabídnuté ceny,“ uvedl Marek Czechmann, místostarosta města.

V nadzemních patrech budovy vzniknou plochy pro rodinné byty. V patře by potom měly vzniknout obchodní jednotky. Z východní strany bude dvůr částečně uzavřen dvoupodlažní budovou. „Vnitřní blok zůstane veřejnosti přístupný z Žižkovy ulice a pak také díky průchodu v parteru rekonstruovaného domu. Průchod bude tvořen pasáží s obchodními jednotkami a vstupem do domu. Tímto propojením se stane přístupný i objekt bývalého pivovaru. Co se týče dvora, tak tam počítáme s umístěním parkovacích prostor pro potřeby města, dále pak i pro jednotlivé obchody a administrativu. Majitelé bytů budou mít k dispozici nově vybudované podzemní garáže,“ představil záměr Libor Lesák, místostarosta města.

Výstavba by měla být hotova do konce roku 2018. „Pokud kupující nevytvoří součinnost s prodávajícím na základě příslušných smluv do třiceti dnů od této výzvy, bude vyzván k součinnosti náhradník kupujícího, kterým se stal pan Stanislav Kohout,“ doplnil Marek Czechmann.


Životní styl

Hobby