Autobusové zastávky ve Zdiměřicích. Budou formou zálivu?

Zastávky nejsou postaveny v zálivu. Proč?
Zobrazit fotogalerii (13)
 

Od června probíhá humbuk kolem připravovaných autobusových zastávek ve Zdiměřicích. Místním se nelíbí, že zastávky nebudou mít zálivy pro zastavení, což bude omezovat provoz na vozovce. Zmatek proběhl i na jednání zastupitelstva, kdy zastupitelé nebyli schopni vysvětlit, proč se zastávky realizují ve vozovce, a ne jako zálivy. Vyjádřila se k tomu i starostka města Jesenice Radka Vladyková.

Facebookové stránky města Zdiměřice už od poloviny června zaplavovaly fotky zastávek autobusů v ulici K Šeberovu ve Zdiměřicích spolu s komentáři. Rozpoutala se ohnivá diskuze na téma, zda budou zastávky řešeny formou stání, tedy že bude autobus čekat přímo na vozovce, nebo zda budou řešené formou zálivu, kdy si autobus zajede k zastávce a neomezí současně probíhající provoz na silnici.

 

„Ony nakonec zastávky budou přímo na silnici a nebudou zálivy pro autobusy?!“ rozhořčil se jeden z občanů Zdiměřic. „Psalo se, že autobusy nebudou blokovat ostatní provoz,“ postěžoval si. Na to mu hned odpověděl Petr Brož, správce facebookové stránky Zdiměřice. „Je to bohužel tak, jak píšete,“ odpověděl. „Dnes jsem také zjistil, že zastávky nebudou formou zálivu, ale formou stání. Měl jsem bohužel na toto téma špatnou informaci,“ dodal Petr Brož.

Územní rozhodnutí týkající se zastávek autobusu

Petr Brož je jedním z občanů Zdiměřic, který se aktivně zapojuje do dění Zdiměřic. Byl přítomný také na jednání zastupitelstva Jesenice, kde se řešení autobusových zastávek projednávalo. Hned po jednání informoval na Facebooku, že mu žádný ze zastupitelů nebyl schopen odpovědět, proč se zastávky nestaví formou zálivu. To potvrdila i bývalá místostarostka Jesenice Ing. arch. Iva Řehulková.

 

„Na autobusové zastávky bylo dle mých informací vydáno stavební povolení na zastávky v zálivu. Teď se ale najednou realizují ve vozovce, což asi všichni cítíme, že je v tomto místě špatně. Jinými slovy, zastávky autobusů v zálivech být měly, ale nikdo nedokázal vysvětlit, proč nejsou. A zatím budou bez chodníků, což je nejen nelogické a nebezpečné, ale také zřejmě nezkolaudovatelné,“ vyjádřila se býv. místostarostka Řehulková.

 

Není záliv jako záliv. Tak jak budou vypadat zastávky?

Proč takový zmatek zavládl a měly, nebo neměly být zastávky postavené v zálivu? Starostka Radka Vladyková zveřejnila v reakci na bouřlivé diskuze podklady k projektu budování zastávek na stránkách města Jesenice. Současně uveřejnila i býv. místostarostka Iva Řehulková územní rozhodnutí týkající se budování zastávek. V dokumentech je skutečně zmínka o zálivu, nicméně dá se vyložit dvojím způsobem.

„Stojí tam „umístění dvou zálivů, zpevněných ploch pro výstup a nástup cestujících, pro autobusové zastávky", což se dá sice pochopit tak, že tam měly být od počátku zálivy, ale také tak, že ty zálivy jsou vlastně ty zpevněné plochy, na kterých se bude čekat,“ podivuje se Brož.

 

„Když se pak do toho samého dokumentu dívám dále, je tam popsáno, jak má stavba být velká. Píše se, že má mít 2,5 x 41 m. Při rozměru autobusu cca 2,5 metru a potřebě nějaké plochy pro nástup a výstup je patrné, že by musel autobus koukat cca 1,5 metru do vozovky. To dle mého svědčí o tom, že slovem záliv bylo skutečně myšleno jen místo, kde se bude čekat. Je patrné, že se počítalo jen s úzkým pruhem na čekání a že tedy autobus měl stát v silnici,“ vysvětluje dále Brož na Facebooku.

 

Zmatek tedy nejspíš pocházel právě odsud – slovem záliv bylo skutečně myšleno něco jiného. Že měl autobus čekat ve vozovce, to potvrdila i starostka Vladyková. „Nevím, z čeho vycházela tvrzení na zastupitelstvu, ale pravděpodobně z chybně přečteného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. Z obou rozhodnutí i přiložených situací jednoznačně vyplývá, že od počátku se jednalo pouze o vybudování nástupních ploch na zatrubněném příkopu a fyzické zastavení autobusu bylo od počátku uvažováno i projektováno ve vozovce,“ dodala Vladyková.

 

Omezení dopravy se však Zdiměřickým nelíbí

Proč byla v roce 2014 navržena tato varianta řešení zastávek, to už nikdo z dnešního vedení netuší. „Nejspíše bychom se museli pídit po archivních záznamech na městském úřadě nebo se zeptat členů tehdejšího vedení obce. Věřím, že pro to byl tehdy validní argument,“ uvažuje občan Zdiměřic Petr Brož.

Autobusové zastávky jsou téměř hotovy, s jejich uvedením do provozu se počítá již od září letošního roku. Zastávky by měly být na znamení. Zastávky budou spadat do tarifního pásma 1 stejně jako zbytek Zdiměřic, neboť leží mimo katastrální území hlavního města Prahy. Cena výstavby zastávek byla 1 068 378 korun. 

 

 


Zdraví a styl

Osobnosti