Z Prahy do Jesenice pojede tramvaj!

Budeme mít tramvajovou linku až do Jesenice?!
 

Jezdit do Jesenice, Vestce a Dolních Břežan autobusem je prý nedostatečné. Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera tak požaduje 2,5 miliardy na výstavbu tramvajové trati, která by navazovala na plánovanou linku metra D.

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) napsal dopis na Ministerstvo dopravy, ve kterém žádá o státní dotaci na vybudování tramvajové trati z Prahy až do Jesenice u Prahy, Vestce a Dolních Břežan. Cílem je zlepšit dopravní dostupnost Prahy pro obyvatele obcí, aby se snáze dostali na jih od Prahy.

 

„Dopisem jsem požádal prvního náměstka ministra Tomáše Čočka o zařazení této stavby k možnému spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury, neboť svým rozsahem a předpokládanou výší investičních nákladů 2,58 miliardy korun přesahuje finanční možnosti Středočeského kraje. Rádi bychom, aby se fond finančně podílel jak na zajištění projektové přípravy, tak i na spolufinancování vlastní stavby,“ vysvětluje Miloš Petera.

 

Doprava do přilehlých obcí je prý nedostačující. Pro tramvaj se kraj rozhodl po zjištění závěrů Plánu udržitelné mobility, kde se prověřovaly možnosti zlepšení dojezdu Středočechů směrem do Prahy a zpět. Svou roli má také lepší propojení vědecko-výzkumného centra STAR (CITT ELI, CITT BIOCEV, HILASE, QTH Innovation EUROPE, APRONEX Biotechnologies).

 

„Ukázalo se, že dnes už je stávající autobusová doprava do těchto míst nedostačující a jako nejlepší varianta, jež do budoucna může efektivně uspokojit poptávku po integrované veřejné dopravě v této lokalitě, se jeví právě vybudování nové tramvajové trati od plánované stanice metra D depo Písnice přes Vestec do Jesenice u Prahy,“ vysvětlil hejtman.

 

Vypadá to nadějně. Praha nápad podporuje

Miloš Petera zdůraznil, že v dané lokalitě je rezervován územní koridor pro vedení kolejové dopravy, a také že stavba bude v souladu s územními plány dotčených obcí i Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.„Záměr už jsme projednali i se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy a Dopravního podniku hlavního města Prahy a ti mu vyjádřili podporu,“ konstatoval hejtman Petera.

 

Tramvajová trať by měla vést z Prahy od plánované stanice metra D depo Písnice do Jesenice u Prahy, Vestce a Dolních Břežan. Ale jen stavba části metra D by měla být hotova až roku 2022 - zda bude termín dodržen, není jasné. 

Stavba samotné tramvajové trati je pak rozdělena na dva úseky. A to trať Písnice-Vestec (1,5 km) a trať Vestec-Jesenice (3,1 km). Stavba první trati vyjde na 958,5 milionu korun a stavba druhé trati na 1,6 miliardy korun. Celkem by tedy tramvajové trati z Prahy do přilehlých obcí vyšly na 2,58 miliardy.