Těptín: Základní škola bez známek a úkolů otevírá druhý stupeň

Těptínská základní škola rozšířila budovu
Zobrazit fotogalerii (7)
 

Základní škola v Těptíně funguje druhým rokem. Teprve letos se ale stává opravdovým školským zařízením. Na škole nejsou známky ani úkoly, fixní hodiny, ani tady nezvoní. Škola od září otevírá druhý stupeň a dostavěla novou budovu.

Když se řekne základní škola, mnoho z nás si vybaví otrocké sezení v lavicích, které začalo ráno a pokračovalo do odpoledních hodin. Polovina předmětů nikoho nebavila, do školy se chodilo za trest. Tohle už jsou ale dávno překonané přístupy. Tedy alespoň pro soukromou Základní školu v Těptíně, kde známky nebo poznámky opravdu nehrozí. Škola přistupuje k dětem značně individuálním přístupem, kdy citliví učitelé rozpoznají, co dítěti jde, co ho baví. A rozvíjí především jeho silné stránky nebo dovednosti.

Přečtěte si rozhovor se zakladatelkou školy Monikou Matouškovou. 

 

Do šesté třídy, která se k 1. září nově otevírá, je zatím přihlášeno tolik dětí, že bychom je spočítali na prstech jedné ruky. „Chtěli jsme poskytnout dětem možnost, aby se u nás vzdělávaly dál. Vzhledem k našemu přístupu a vyučovacím strategiím považujeme za důležité zajistit návaznost v základním vzdělávání,“ vysvětluje Mgr. Zuzana Hryzbilová, ředitelka školy. „Počítáme s tím, že budeme vést druhý stupeň až do deváté třídy. Každopádně po absolvování 1. stupně je samozřejmě možnost přejít na víceleté gymnázium či jakoukoli jinou školu,“ dodává.

O tom, jak mohla nová budova školy vypadat, jste mohli hlasovat v anketě.

 
Vyučování až od devíti. A bez zvonění 

Čím je škola tak výjimečná a proč by na ní mělo chtít dítě studovat? Vyučování začíná až od deváté hodiny, což je čas, který mnozí odborníci doporučují jako nejvhodnější. Nedochází tak k rannímu shonu. Výuku řídí nadšený učitel, který má ve třídě vždy maximálně 16 dětí, takže je dostatek času se jim plně věnovat. Děti pracují buď jako kolektiv, nebo v malých skupinách, ale i samostatně. Je možné, aby každá skupina pracovala na něčem úplně jiném.

 

Teď už víte, kde škola sídlí

Škola dává přednost kooperativnímu učení. To se soustřeďuje na procesy, ke kterým dochází při spolupráci uvnitř skupinky, především na sociální interakci. Opakem kooperativního učení je výuka, při níž žáci vzájemně nespolupracují, nebo mezi sebou dokonce soupeří a soutěží. „Samostatnost a soupeření není totéž,“ vysvětluje ředitelka školy.

Třídy jsou věkově smíšené, takže se mladší děti mohou učit od starších, což upevňuje již naučené dovednosti. V dětech pedagogové podporují kritické myšlení, nikdy jim nedávají jiné než slovní či písemné hodnocení. Učitelé chodí s dětmi na řadu exkurzí, výuka tedy částečně probíhá i venku.

 

Školu bez úkolů děti navštěvují rády

Škola je soukromá, na provozu školy se rodiče podílejí placením školného. To činí pro první i druhý stupeň 4 800 korun na měsíc za dítě. Částkou rodič nepřispívá učitelům, ani na budovu školy. Systém financování státního a soukromého školství se liší. „Naše celková výše dotace se odvíjí od počtu žáků a my jich máme ve třídě jen 16, ne 25. Čili velmi zjednodušeně řečeno, rodiče připlácí za neobsazené místo. Ovšem snížený počet žáků ve třídě je předpokladem naplňování principů naší školy,“ dodává Mgr. Zuzana Hryzbilová.

Zastávka u školy

 

Základní škola v Těptíně je tedy jednou z těch škol, do které žáci chodí rádi. Teprve letošním rokem je po právní stránce oficiální školou – doteď šlo o formu domácí výuky. V současné době chodí do školy zhruba 20 žáků ze širokého okolí. Budova školy se přes prázdniny rozšířila, takže teď zvládne pojmout až 84 žáků. Druhý stupeň je na škole taktéž novinkou. Přihlásit se na něj mohou i ti žáci, kteří chodili jinde do pětiletky.

 

Slavnostní otevření školy proběhne 1. září od 16 hodin, školu ale můžete navštívit kdykoliv. K této příležitosti zde vystoupí česká zpěvačka Jitka Boho se svou kapelou a kapela Flendrs, ve které je bubeníkem učitel těptínské školy Tomáš Vrňata. Slavnost je otevřená pro veřejnost.


Životní styl