V Nučicích se žilo už v době kamenné, dnes je rájem cykloturistů

 

Není mnoho obcí, které mají za sebou tak bohatou historii a zároveň v nich i v současnosti probíhá čilý kulturní život. Nučice mezi ně rozhodně patří. Díky své poloze mezi Prahou a Plzní v blízkosti hradu Karlštejna jsou dějiny obce úzce spojeny s dějinami národa. Současné vedení Nučic na tradice úspěšně navazuje.

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1037, nicméně mnohé archeologické nálezy v oblasti dokazují, že okolí Nučicka bylo osídleno již v dobách dávno předešlých. V roce 1922 byla na zahradě jistého pana O. Simona objevena vlčí pec, pravděpodobně pozůstatek z dob okolo roku 375 n. l., kdy toto území měli obývat Markomani. 12. května 1958 bylo na kraji Nučic, při výstavbě oplocení sportoviště TJ Sokol Nučice, objeveno další archeologické naleziště.

Centrum vsi dnes tvoří Prokopská náves s kaplí sv. Prokopa. Najdete tu i místní muzeum zaměřené na hornickou minulost Nučic, v němž se rovněž nachází galerie obrazů a děl profesora Arnošta Paderlíka, nučického rodáka a čestného občana. V obci působí hasičský sbor, divadelní spolek Žumpa, občanské sdružení Zdravé a zelené Nučice, obec Baráčníků, Junák a Tělovýchovná jednota Sokol.

Místní se dočkali

Samostatnou kapitolou je místní muzeum. Myšlenka založit v obci muzejní síň vznikla současně s vytvořením vlastivědného kroužku v roce 1958. Vše podpořil zmíněný archeologický nález. Během následujících dvou měsíců odkryli archeologové čtrnáct kostrových hrobů slovanského původu, ve kterých byly nalezeny stříbrné náušnice, bronzový prsten a hliněné milodarové nádoby.

Stejným překvapením pak bylo odkrytí sídliště lidí z mladší doby kamenné. Pod dojmem těchto nálezů bylo muzeum roku opravdu 1967 otevřeno. Na malé ploše našli tehdejší návštěvníci stručný přehled o historii Nučic od jejich prvního osídlení v mladší době kamenné až k osídlení slovanskému v 10. století, přehled o téměř 120leté historii těžby železné rudy na Nučicku a další zajímavosti.

V roce 2002 došlo k obnovení ochotnického divadla, které zde mělo velkou tradici, pravidelně hraje i v okolí a od roku 2014 pořádá v místním Lidovém domě divadelní přehlídky Nučický kahan.

Ztráty na životech

Během třicetileté války byl kraj značně poškozen, především vypalováním gruntů, Nučice ovšem, z neznámých důvodů, nebyly tímto vypalováním tak postiženy jako bezprostředně sousedící obce. Po válce ale následoval mor, který se už Nučicím nevyhnul. Mrtví z celého okolí byli pohřbíváni na starém hřbitově v sousedních Tachlovicích.

Ztráty na životech znamenala i první světová válka. Narukovalo do ní 97 nučických mužů, nevrátilo se 25 z nich a dnes jsou uvedeni na nučickém památníku padlých z první světové války. Jen pro zajímavost, v roce 1834 měly Nučice 343 obyvatel, dnes je to přes dva tisíce. 

Dlouhodobě zde funguje Sbor dobrovolných hasičů, který se zaměřuje i na činnost dětí a v posledních letech zintenzivnil činnost při pořádání kulturních akcí v Lidovém domě a při venkovních akcích konaných na hřišti TJ Sokol Nučice.

Budování nových domů

Nárůst počtu obyvatel začal zejména po roce 2000, kdy se v obci začala budovat řada novostaveb. Tento trend s sebou přináší zvýšenou potřebu některých služeb, především místní mateřské a základní školy. Rozvoj obchodu v Nučicích ovšem mírně brání existence obchodních středisek v blízkém Zličíně, Kladně a Berouně.

Hojně pěstovanou volnočasovou aktivitou místních je cykloturistika. Nučice zde ovšem neslouží jako cíl, ale spíše jako výchozí či průchozí bod. Místo je pro cyklistiku velice vhodné, protože zde není rušná automobilová doprava, a též je velmi žádané vzhledem k množství památkových a přírodních cílů.


Životní styl