Tohle jsou nejlepší středočeské stavby roku 2016. Co na ně říkáte?

Vítězná stavba: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora
Zobrazit fotogalerii (14)
 

I letos proběhla prestižní soutěž o Stavbu roku Středočeského kraje. Od roku 2013 do současnosti vyrostlo v našem kraji tolik krásných a především užitečných budov, až by člověk zatleskal. Je některá z nich ve vašem městě? 

Lidé mohli hlasovat o nejlepší projekt na stránkách stavbaroku.cz, na základě hlasování pak mohl projekt získat Cenu veřejnosti. Nicméně konečného vítěze určila až porota. Aby mohla porota rozhodnout o vítězi, navštívila a ohodnotila všechny přihlášené stavby. Vyhlášení výsledků proběhlo 15. září v Kutné Hoře. 

Do soutěže byly zapojeny stavby, které byly realizovány ve Středočeském kraji od roku 2013 do července 2016. Přestože vítěze už známe, pojďme si představit ty nejlepší projekty, které se za poslední tři roky v našem Středočeském kraji zrealizovaly a získaly také řadu ocenění. 

 

Vítězná stavba: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora - Hlavní titul a cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu
Soutěž o Stavbu roku Středočeského kraje vyhrál projekt rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Příbrami. Původně gotický kostel se čtyřmi kaplemi je momentálně přístupný i lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. Svatá Hora se nachází 60 km jihozápadně od Prahy nad městem Příbramí. 

Přemostění trati Českých drah II/329 v Poděbradech - Cena hejtmana Střed. kraje a cena za dopravní infrastrukturu
Nový most v centru Poděbrad nahrazuje dvoukolejný železniční přejezd. Spojuje dvě části města, které jsou rozděleny frekventovanou železniční tratí. Most výrazně zlepšuje dopravní situaci Poděbrad a umožňuje bezpečnější provoz. Součástí stavby je také nový kruhový objezd, který nahradil na jižním předmostí nepřehlednou pětiramennou křižovatku. Jde o novostavbu. Přemostění má i komunikaci pro pěší a cyklisty.

Adaptace obchodního domu Máj na Městský úřad Kralupy nad Vltavou Cena za nejlepší investiční záměr
Nový městský úřad se nachází na frekventovaném místě. V podzemních garážích mají lidé k dispozici 50 parkovacích míst pro zaměstnance i pro obyvatele. Stavba je blízko železničního nádraží a autobusové zastávky a dalších spojů. Dříve nevyužitý prostor teď poslouží lidem, najdou tady všechny odbory úřadu na jednom místě. Objekt je přizpůsobený lidem se sníženou schopností pohybu. 

Domov seniorů Uhlířské Janovice - Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvkové organizace: 
Stavba domova seniorů má 5 pater, v prvním patře je jídelna a část ubytovací, druhé a třetí patro tvojí pokoje seniorů, ve čtvrtém patře jsou kanceláře. Objekt je umístěn v jižní části Uhlířských Janovic. Stavba leží v okrajové klidné části města v blízkosti rybníka a zároveň v dosahu centra města. V areálu je parkoviště pro 43 osobních automobilů, pohyb po areálu je pomocí obslužné komunikace. Všechna patra (kromě podkroví) jsou plně přístupná pomocí výtahů.

Muzeum berounské keramiky - Cena za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby
Jde o rekonstrukci památkově chráněného objektu. Muzeum keramiky se nachází na území městské památkové zóny Beroun v Zámečnické ulici. Dům je součástí městského hradebního opevnění. Parkování je zajištěno v parkovacím domě vzdáleném 3 min. chůze, který je v majetku města Beroun. Součástí objektu je obdélná věž patřící k městskému hradebnímu opevnění.

Předmostí – turistické centrum Kralupy nad Vltavou - Cena za nejlepší realizaci veřejného prostoru
Zrekonstruované a revitalizované předmostí stávajícího mostu TGM v Kralupech - původní využití objektu byly veřejné záchodky, které byly ze zdevastovaného stavu rekonstruované na turistické centrum. 

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI - Zvláštní cena za stavebně-technické řešení konstrukce budovy: 
Centrum ELI je architektonicky i technicky složitá budova, v roce 2017 tu bude spuštěn nejvýkonnější laser na světě. Komplex ELI se nachází v Dolních Břežanech, stavba se skládá ze sedmi částí: vstupní atrium, kancelářská, polyfunkční, laboratorní a laserová budova. Laserovou budovu tvoří masivní betonové konstrukce, které odstiňují elektromagnetické pulzy a ionizující záření a zajišťují vibrační stabilitu. 

Za pozornost stojí i celá řada dalších staveb, například stavba Obchodního a společenského centra CENTRAL Kladno nebo Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci.