Kosmonet - nápad za všechny peníze! Rychlý internet do škol i domácností

Jiří Mareš, iniciátor projektu městského internetu v Mnichovicích
Zobrazit fotogalerii (6)
 

Mnichovice mají už deset let svou vlastní městskou internetovou síť. Kromě toho, že provozují a nabízejí lidem rychlé připojení za dobrou cenu, starají se i o bezplatný internet pro místní úřady a instituce. Mnichovičtí navíc posílají peníze za tyto služby zpět do městské pokladny.

Síť s názvem Kosmonet vlastní město a provozuje příspěvková organizace Veřejné služby města Mnichovice. Na jejím vybudování se podílelo společně Ministerstvo pro místní rozvoj, bylo využito dotací z Evropské unie a podpořilo ji dvaadvacet obcí, které se k projektu připojily.

"Peníze utržené za poskytnuté služby nekončí v kapsách majitelů, nýbrž jsou reinvestovány zpět do zkvalitnění sítě. Jsme rádi, že můžeme bezplatně nabízet služby školám, školkám, knihovnám, sportovním klubům a neziskovým organizacím v rozlehlém okolí Mnichovic. Naším zájmem je rozvoj celého našeho regionu, nikoliv generování finančního zisku. Proto investujeme i tam, kde je finanční návratnost velmi dlouhá," uvádí Jiří Mareš, administrátor sítě a iniciátor projektu Kosmonet.  

Začátkem roku 2016 dokončil Kosmonet propojení optickým kabelem mezi nádražím Mnichovice a místní základní školou. Díky němu se do areálu Základní školy Tomáše G. Masaryka podařilo dovést internetové připojení o rychlosti 1 Gbps. Taková rychlost připojení pro základní školu nemá podle správců mnichovické sítě v republice obdoby, srovnatelná je snad jen s některými odbornými vysokými školami.

Mnichovické děti mají možnost navštěvovat i řadu kroužků zaměřených na informační technologie a probíhají zde i kurzy informační gramotnosti pro dospělé a seniory. Je stanovena otvírací doba pro veřejnost, kdy je možné využívat internet a počítačovou techniku. Učebny je možno si i pronajmout například pro firemní školení. Podobně funguje internet například na Základní škole v Mukařově, Velkých Popovicích, Senohrabech, Strančicích, Hrusicích, Pyšelích a v mnoha dalších městských institucích v okolí.

"Mnichovický internet využíváme od jeho zprovoznění a je to velká pomoc. Ve výuce se od třetích tříd zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti práce s počítačem, učíme je, jak bezpečně a smysluplně se dají digitální technologie využívat," říká ředitelka Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích Marcela Erbeková. "Všechny učebny jsou připojené k internetu a vybaveny moderní prezentační technikou, k dispozici je žákům mobilní tabletová učebna a wifi připojení pro vlastní zařízení. Komunikujeme také on-line s rodiči a žáci od čtvrtého ročníku používají elektronické žákovské knížky. To vše je zde možné i díky tomu, že máme internet bezplatně," dodává.  

Kosmonet je jediným poskytovatelem, který na určitých místech Prahy-východ nabízí připojení optickými kabely i pro domácí uživatele. Tato technologie je velmi náročná na vybudování, přesto ji provozovatelé sítě plánují stále rozšiřovat. Je to podle nich nejlepší možnost, optické kabely jsou zárukou rychlého a hlavně stabilního internetu, který není ovlivněn povětrnostními vlivy ani rostoucí zelení.

„Cílem projektu bylo zavedení vysokorychlostního internetu do oblasti, v níž prakticky neexistovala možnost kvalitního internetového připojení, a to se myslím povedlo. Už na začátku provozu nabízela síť internet za výrazně nižší ceny, než bylo v dané oblasti běžné. Díky evropské dotaci a nadšení technických pracovníků pro věc se podařilo vytvořit projekt, kde jde hlavně o spokojenost vlastních obyvatel, nikoliv o zisk," říká iniciátor projektu Jiří Mareš.

Kosmonet byl už v roce 2008 zhodnocen kontrolním orgánem Společného regionálního operačního programu (SROP), který má na starosti dotace z Evropské unie. Celý projekt byl po dvou a půl letech fungování vyhodnocen jako vysoce úspěšný a byl označen jako vzorový projekt SROP.

Podobně by to podle Mareše mohlo fungovat i jinde ve městech a obcích. Jednoduše proto, že projekt by nevytvářeli obchodní analytici firem, nýbrž technici, jejichž cílem by nebylo maximalizovat příjmy, nýbrž poskytovat služby, které je možné dostupnými technickými prostředky v dané lokalitě nabídnout.

 

„Byl jsem přizván jako konzultant k několika podobným projektům, některé z nich se dostaly až do fáze výběrových řízení. Bohužel ale skončily na tom, že se nepodařilo najít lidi, kteří by byli těmi správnými tahouny. Bez nadšených a motivovaných lidí to prostě nejde," dodává Jiří Mareš. Kosmonet pomáhal ale i projektům, které se podařily, jednalo se o budování internetové sítě pro oblast Banátu v Rumunsku a před dvěma lety v Africe v Senegalu.


Zdraví

V obraze