Velkopopovičtí hlasujte, pivovar to odmění!

 

Pod heslem, kde se pivo vaří, tam se dobře daří, podporuje obecní život ve Velkých Popovicích místní pivovar. V grantovém programu Kozel lidem letos rozdělí celkem tři sta tisíc korun.    

Grantová komise už vybrala osm projektů neziskových organizací, které letos pivovar finančně podpoří celkovou částkou dvě stě padesáti tisíc. Smyslem je podpořit veřejně prospěšné nápady, které přispějí k rozvoji komunitního života a zachovávání místních tradic. Nyní probíhá hlasování o rozdělení zbylých padesáti tisíc mezi tři nejpopulárnější neziskové záměry.

„Velkopopovický pivovar je v Ladově kraji doma a my jsme moc rádi, že naše pivo i další aktivity přináší lidem v tomto regionu radost. I proto podporujeme projekty, které přispějí k péči o zdejší krajinu, ale i k tomu, aby mezi sebou místní budovali ještě lepší sousedské vztahy“, říká o programu ředitel pivovaru Petr Kofroň.

Hlasovat je možné do pátku 30. září a mohou se zapojit, jak velkopopovičtí obyvatelé, tak i ostatní, které místní dění zajímá. Jen ti totiž rozhodnou, mezi které tři neziskové organizace si bonusová padesátitisícová prémie rozdělí. První projekt získá dvacet pět, druhý patnáct a třetí deset tisíc korun. Zapojit se je možné na webových stránkách www.kozellidem.cz.

„Lidé si čím dál víc uvědomují, že potřebují, aby místo, kde žijí, bylo pěkné a příjemné. A my jim v tom chceme pomoci, proto mohly neziskové organizace navrhnout různorodé projekty z oblasti sociální, kulturní, ale i společenského života, a podobně, dodává Petr Kofroň.

„Jsme přihlášeni s projektem workoutového hřiště, protože nejen děti a teenageři, ale i dospělí se dnes málo pohybují na čerstvém vzduchu a workoutové hřiště je vlastně taková venkovní herna a posilovna, kde jsou různá bradla, hrazdy, žebřiny a další podobné prvky. Děti si tak mohou snáze zlepšovat sílu, vytrvalost a fyzičku, která u dnešní generace výrazně upadá. Hlavně proto nám to dává smysl“, říká zástupce jedné z vybraných neziskových organizací Jiří Randák.

 

Ladův kraj je specifický, žije zde zhruba šedesát sedm tisíc lidí, kteří se dělí na dvě skupiny, a to starousedlíky a nové usedlíky. Projekt Kozel lidem má za cíl právě posilování vztahů mezi oběma těmito skupinami.

 

Přehled osmi vybraných projektů v akci Kozel lidem , do 30.9. 2016  je možné hlasovat o přidělení tří bonusových dotací.  
 

Živá příroda Velkopopovicka – Poznávej a ochraňuj (ZO ČSOP Velké Popovice)        Chceme oživit komunitní život ve Velkých Popovicích i jejich okolí a podpořit vzdělávací veřejně prospěšné aktivity zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Projekt umožní organizaci popularizačních, vzdělávacích a komunitních akcí, které spojuje zájem a péče o místní krajinu, přírodu i veřejný prostor. Projekt je významný tím, že osloví a aktivně vtáhne místní obyvatele i základní školu do realizace hlavních výstupů projektu: nástěnného kalendáře, informačních posterů, rozmístění krmítek pro ptáky.
Workout hřiště (Nové Habří, z. s.)                                                                                            Workout je moderní způsob cvičení primárně s vlastní tělesnou vahou. Projekt zahrnuje přípravu místa pro umístění venkovního prvku pro workout posilování a jeho instalace. Poskytne tak zájemcům možnost kdykoliv si zdarma zacvičit na čerstvém vzduchu.
Místo, kde žijeme – místo, kde se setkáváme ZŠ Velké Popovice, příspěvková organizace)                                                                                                                        Projekt se zaměřuje na rozvoj komunitního života v obci. K setkávání občanů chce nabídnout odpovídající a vybavené prostory, snaží se rozvíjet projekt Virtuální Univerzity třetího věku jako místa vzdělávání a usiluje o vydání almanachu školy.
Certifikované informační centrum Velkopopovicka (Velkopopovická společnost, z. ú.)Projekt certifikovaného informačního centra Velkopopovicka podpoří komunitní rozvoj. Vznikne totiž informační nástroj pro zvýšení povědomí o pořádaných kulturních, uměleckých, sportovních a vzdělávacích akcí. Centrum bude poskytovat informace místním obyvatelům i turistům, zároveň bude sloužit jako centrum jejich distribuce. Lidé se dozvědí o aktivitách a akcích organizovaných místními obyvateli, spolky, podnikateli nebo školami. Projekt tak podpoří i sousedské vztahy. V neposlední řadě bude centrum aktivní v propagaci Velkopopovicka jako regionu, což posílí cestovní ruch.
Otevřená mozaiková a keramická dílna (Občanské sdružení Čtyřlístek Velké Popovice)Občanské sdružení Čtyřlístek vychází z přesvědčení, že ke vzájemnému poznávání a navazování nových vztahů mají lidé více prostoru v menších a komornějších skupinách, kde se mají možnost opakovaně setkávat. Právě proto by rádi založili otevřenou keramickou a mozaikovou dílnu, kterou budou moci využívat nejen místní obyvatelé, ale i turisté. Zvýší se tak i atraktivita obce. Dílna bude otevřená veřejnosti bez nutnosti předplatného (nejedná se o kroužek).
Vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lojovice)                                                                                                                  Sbor dobrovolných hasičů Lojovice je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – občanského sdružení zabývajícího se požární ochranou. Kromě záchranářské činnosti sbor pořádá a podporuje nejrůznější kulturní, sportovní a osvětové akce pro veřejnost. Sbor je důležitým hybatelem společenského dění v místě.
Pohár Ladova kraje (Popovický spolek okrašlovací)                                                     Pohár Ladova kraje představuje regionální soutěž složenou z vybraných sportovních akcí v mikroregionu Ladův kraj. Cílem projektu je propojit nezávislé sportovní akce do seriálu závodů, který budou organizovat místní spolky ve vzájemné spolupráci. Pohár se tak má stát významnou regionální sportovní akcí, která je zároveň impulzem pro rozvoj volnočasových aktivit určených různým věkovým skupinám.
Kurzy bruslení v regionu Velkých Popovic (TJ Slavoj Velké Popovice)                        Hokej ve Velkých Popovicích má dlouhou tradici. Společné fandění sdružuje obyvatele celého regionu. Snahou sportovního klubu je ale především vzbudit zájem o hokej u mladých hráčů. Cílem projektu je provozovat na stadionu TJ Slavoj bezplatné hodiny dovednostního bruslení a rozvoje pohybových aktivit.

Životní styl

Zdraví