Neratovice: zapáchající Spolana, výborná porodnice i problémy s dopravou

Co víte o Neratovicích
 

Neratovice - to je Palacký, Spolana nebo třeba Petr Poláček. Co o městě víte?

Neratovice najdete v Polabské nížině, přibližně 20 kilometrů severně od Prahy. Protéká jimi řeka Labe. Město leží v nadmořské výšce 170 metrů a rozkládá se přibližně na 2 002 hektarech. Při posledním sčítání lidu tady žilo 16 tisíc lidí. 

Pochází odtud například Superstar Petr Poláček: Hvězda na českém rockovém nebi, to jsou Sleazy RoXxX!

Spolana

Palčivým problémem Neratovic je Spolana. Jak už to tak bývá, jedni ji zdařile ignorují, druzí proti továrně ze všech sil bojují. Jeden čas se říkalo, že pokud špatně foukne vítr, tak je továrna cítit až v Praze-Kobylisích. Chemička, která vyrábí vysoce kvalitní průmyslová hnojiva, PVC, technické plyny, až 80 procent své produkce vyváží do zahraničí. Spolana prý nejvíce znečistila Česko, měla vypustit 37,5 tuny rakovinotvorných látek. 

Nekonečná rekonstrukce

Skoro čtyři a půl měsíce v Neratovicích probíhá rekonstrukce chodníku a budování jednoho cyklopruhu ve Vojtěšské ulici. Místní už jsou z celé situace poměrně rozladěni. V místě je totiž významně omezena automobilová doprava. Jezdí to tady jen jedním pruhem "na střídačku" a dopravu řídí semafor. Chodci zase balancují na vratkých chodníčcích, když přechází výkopy. Majitelé se pak na vlastní pozemky nedostanou autem.

Na stavbě, kterou provádí firma Building-LT z Litoměřic, prý obvykle nevidíte ani živáčka. Podle místních je velmi laxní. "Podle mě nic nedělají, přeci by se s tím nepatlali 4 měsíce, nejvíc mi vadí, že se nedostanu do vlastní garáže," říká jedna z místních obyvatelek Marie Štuksová. 


V Neratovicích to žije
A co se tady bude v nejbližší době dít? V sobotu 12. listopadu od 9.00 do 14.00 se bude konat už 18. ročník soutěžní výstavy Neratovický papír. Ve starém sále Společenského domu tady zhlédnete různé modely českých i zahraničních modelářů. V průběhu výstavy máte možnost zakoupit modely předních českých i zahraničních vydavatelů!

Porodnice
Zajímavá je i zdejší porodnice. Do té se sjíždí lidé z široka daleka. Dokonce sem jezdí rodičky z Prahy. 

Ohlasy:
S porodnicí jsem byla velice spokojená. Měla jsem domluvenou porodní asistentku Květu Novákovou a s jejími službami jsem byla též spokojená. (verape)

Do porodnice jsme přijeli v noci, kdy se rozhodly rodit snad všechny maminky. Měli tam neskutečný frmol, navíc zachraňovali jednu maminku, která málem vykrvácela. Takže mě nepřekvapilo, že PA byla ze začátku lehce nepříjemná. Nakonec jsem ale byla velmi ráda, že jsem rodila právě s ní. Skvěle mě odrodila a mám na porod jen hezké vzpomínky. (vybira)

Neratovice jsem si vybrala pro jejich víc než slušnou pověst a přijatelnou dostupnost od domova (cca 35-40 minut autem). Absolvovala jsem zde i přípravné kurzy vedené místními PA a dětskými sestřičkami, což mě jen utvrdilo, že mé rozhodnutí bylo správné - milý přístup, příslib dodržování porodních přání v případě fyziologického porodu, opravdu bych dál jen doporučovala. (Heero)

Dnešní Neratovicko obýval člověk již od dob středního paleolitu a téměř nepřetržitě bylo osídeno až do mezolitu, informaci o tom nám podávají archeologické nálezy. Lid mnoha kultur sem byl přiváděn řekou, ta vždy dominovala zdejšímu kraji. Zřejmě Keltové ji pojmenovali "elb" což původně mělo znamenat „(velká) řeka“. Z germánského názvu se později počeštilo na Labe. Poblíž soutoku s Košáteckým potokem býval jediný brod přes Labe s pevným skalním podložím. Vedla přes něj dokonce kupecká stezka. Místní obyvatelé se na dohled bájné hory Říp živili hlavně převoznictvím a rybolovem.

I Neratovice se úspěšně integrují do linek PIDu. Okrajové části Prahy jsou výrazně proti: Jedni jezdí pohodlně do práce, druzí za to trpí!

První písemná zpráva o Neratovicích pochází z r. 1227. Tehdejší Neradice byly zapsány jako poddanská ves kapitule sv. Václava na Hradě pražském i kláštera sv. Jiří v Praze. V druhé polovině 14. století se Neradice se svým poplužním dvorem stávají majetkem pražského arcibiskupství, spravovaného v té době z Roudnice nad Labem. Asi v r. 1409 se stává pánem na Lobkovicích Mikuláš Chudý z Újezda, zakladatel slavného českého šlechtického rodu Lobkowiczů, který zanedlouho přikupuje k svému statku i Neratovice.

V následujících staletích se na zdejším panství střídali různí majitelé, Lobkowiczové se však ke „kolébce“ svého rodu stále vraceli, např.: Zdeněk Vojtěch Popel, 1. kníže z Lobkowicz, „vladař rodu lobkovského“ (1568 – 1628) a jeho manželka Polyxena z Rožmberka, později z Lobkowicz (1566 – 1642); jejich syn Václav František Eusebius (1609 – 1677)... Během třicetileté války zdejší kraj postihlo několikrát válečné běsnění, jež Neratovice, stále přináležející k Lobkovicím, zpustošilo. V r. 1713 je v Neratovicích 7 domů a 49 duší, v Lobkovicích 10 domů a 70 duší. V r. 1829 kupuje JUDr. Jan Měchura panství Lobkovice, které v r. 1852 dědí jeho dcera Terezie, manželka F. Palackého. Po smrti Terezie (r. 1860) spravuje zámek a statek Lobkovice jejich syn Jan Palacký, vynikající geograf. Na vlastní přání, sepsané v závěti, byl 31. května 1876 v Lobkovicích pochován „Otec národa“ František Palacký, po boku své milované manželky. (neratovice.cz)