Solidnímu nálezci 10 procent, nebo děkuji a nashle?

10 procent se pořád docela vyplatí. Nebo ne?
 

Našli jste peněženku, kufr peněz nebo telefon? Nejásejte, musíte to vrátit. Jde jen o to, jestli ještě proděláte, nebo ne. 

Pokud jste našli velký finanční obnos, možná se zaradujete. Vzápětí si ale uvědomíte, že peníze nebo jiný nalezený poklad někdo ztratil. Co teď?

Zatajení nálezu je trestné
Tady zákon mluví jasně: „Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“

O morálním aspektu se sice většinou mlčí, ale pochopitelně moc rádi vrátíme peněženku s důchodem stařence, pro kterou ztráta peněz většinou znamená hladovění, nežli kufr peněz bez dokladů, který ležel v parku.

Tady však vyvstává další otázka, kterou si bezprostředně po nálezu budeme klást. Komu to asi patřilo? Případně: Co by se stalo, kdybych to nevrátil? U nalezeného kufru peněz se nejspíš budeme obávat, že jej bude hledat mafie, případně že nás někdo viděl.

Nálezné
Věc musíme vždy odevzdat skutečnému vlastníkovi, na obecním úřadě nebo na policii v místě, kde k nálezu došlo. Máme však právo od majitele vyžadovat 10 procent nálezného. To by nám měl vyplatit buď vlastník věci, nebo stát, který se stane vlastníkem věci v případě, že se o věc do 1 roku nikdo nepřihlásí.

O převzetí nálezu musí být vyhotoven protokol (potvrzení), jehož jednu kopii musí vydat nálezci, což je jeden z důkazů pro oprávněnou Žádost o vyplacení nálezného. Nálezné je odměna za nalezení a činí 10 procent z ceny nálezu, ale máte také nárok na úhradu nákladů, což může být cestovné, pokud na úřad jedete nález odevzdat.

Právě kvůli absenci Žádosti o vyplacení nálezného nálezci často o svou zákonnou odměni přijdou. 

Na konkrétním příkladu

Například 20. listopadu oznámil mladík z Kladna, že v odpoledních hodinách v Kladně Švermově v ulici Palackého ztratil mobilní telefon Iphone6 (v současné hodnotě 10 tisíc korun). "Samozřejmě se vydal mobil hledat, ale neúspěšně. Telefon je nedostupný," přiblížila detaily případu tisková mluvčí policie Michaela Nováková. Pokud by tedy poctivý nálezce předal telefon majiteli, měl by od něj dostat rovnou tisícikorunu, a navíc ještě i proplacené cestovné tam i zpět.