Svátek sv. Kateřiny - den, kdy dámy platí za pány

Znáte svatou Kateřinu?
 

Na svatou Kateřinu končí taneční zábavy, začíná půst, ženy zvou muže k tanci a také za ně platí!

Kateřina je patronka panen, učenců, studentů, žáků a učitelů, kolářů a několika dalších řemeslných profesí, námořníků a tiskařů. Také chrání úrodu, pomáhá při migréně, nemocech jazyka a také při hledání utonulých.

Svátek slaví 25. listopadu. Bývá zobrazována s kolem, na němž ji mučili, s knihou, korunou a palmovou ratolestí - což jsou symboly mučednictví jako vítězství.

"Na svatou Kateřinu končily všechny taneční zabavy. Zároveň o těch posledních měla navrch děvčata. Ženy vyzývaly muže k tanci. Ovšem také za ně také platily veškerou útratu," říká Naďa Černá z mělnického muzea.

Kateřina Alexandrijská bývá občas zaměňována se sv. Kateřinou Sienskou, historickou postavou, která žila o mnoho staletí později, než kam legenda zasazuje život Kateřiny Alexandrijské. 

Kult svaté Kateřiny se rozšiřoval od 11. století a soustředil se nejen na její mučednictví a mimořádné zázraky, které se jí připisují, ale také na její učenost, pro kterou se stala patronkou fakulty svobodných umění pařížské i pražské univerzity, později ochránkyní univerzit vůbec. Její svátek se stal zároveň dnem univerzitních slavností.

V Čechách propagoval a podporoval kult svaté Kateřiny Karel IV., který v den jejího svátku 25. listopadu 1332 zvítězil v bitvě u San Felice v severní Itálii. Své vítězství Karel přičetl ochraně svaté Kateřiny a celý život ji pak oddaně uctíval.

Příběh o krásné, hrdé a učené světici, která vítězně diskutovala s nejučenějšími mistry a posléze po dlouhých mukách zemřela za víru v Krista, byl ve středověku velmi oblíben. Svatá Jana z Arku se často modlila ke sv. Kateřině a ta se jí zjevovala a rozmlouvala s ní. Kateřina se počítá do sboru čtrnácti svatých pomocníků a je zařazena mezi tzv. Quattuor Virgines Capitales, kam kromě ní patří ještě sv. Barbora, sv. Dorota a sv. Markéta; bývají často zobrazovány společně.

Uctívání Kateřiny se uplatnilo také v selském životě. Na Kateřinu končila pastva, dvory začínaly se stříháním ovcí. Pro děvečky a čeledíny byl svátek svaté Kateřiny dnem, kdy dostávali mzdu a mohli měnit dvůr, pokud nebyli vyplaceni již o svatém Martinu (11. listopadu).


Životní styl

Hobby