Dotace na vaši čističku? Proč ne!

Čistá voda, to je to, oč tu běží!
 

Nový dotační systém přeje výstavbě domovních čistíren odpadních vod! Pokud bydlíte v malé obci, je vaše žádost už skoro schválená.

Dotace je škoda nevyužít, zejména, když nám stát tímto způsobem umožňuje udělat něco dobrého pro životní prostředí. Největší výhoda pak spočívá v tom, že na tom můžete dost vydělat. 

"Staré jímky a septiky často významně přispívají ke znečištění podzemních i povrchových vod," vysvětluje ekoložka Petra Bílková. Ministerstvo životního prostředí má zájem na tom, aby se kvalita vody naopak zvyšovala, proto zavedlo dotační program, který běží už od 1. listopadu 2016. V rámci programu se rozdělí 100 milionů korun. 

„Chceme podpořit nakládání s odpadními vodami tam, kde není možné efektivní řešení na centrální čistírně odpadních vod. Jde nám o takzvané decentralizované čištění, které je za určitých podmínek efektivnější než nákladná výstavba rozlehlých stokových systémů,“ upřesňuje ministr životního prostředí Brabec důvody zavedení programu. 

Čerpání dotace má však svoje podmínky, k čističce musí být napojeno minimálně 30 % z obyvatel obce, kteří dosud napojení k žádné stokové síti nejsou. Pochopitelně musí být z jedné ucelené místní části. 

Dotace na jednu domácí čistírnu se pohybuje v rozmezí od 100 do 240 tisíc korun, záleží na počtu napojených obyvatel. Dotace kryje až  80 % z celkových způsobilých výdajů projektu. (Včetně například projektového řízení nebo nákupu technologie a instalace.) Dalších 10 let se pak bude monitotovat činnost čističky. 

 


Životní styl

Zdraví

Hobby