Aplikace Čistý komín ví, jak topíte vy a jak vaši sousedi

Kouří komín souseda víc, než by měl?
 

Aplikace Čistý komín upozorňuje na neekologické způsoby topení. Jde hlavně o to naprášit souseda?

Váš soused absolutně neví, jak topit, a otravuje ovzduší celému okolí? V aplikaci Čistý komín ho můžete vyznačit do mapy!

Ještě než se na Mapě komínů ujistíte, že nikdo nezadal váš kouřící komín, můžete se podívat i na další věci. Dozvíte se také, jaká zdravotní rizika nese špatné spalování v kotli. "Nejde o udavačskou aplikaci, jen upozorňuje na problémy, které reálně máme. Člověk, který topí správně, by se na mapu dostat neměl," myslí si spoluautorka webu Čistý komín Anna Plošková. 

Čistý komín informuje i o možnostech, jak řešit situaci se sousedem, která se může zdát neřešitelná. Užitečná může být i pro ty, kteří chtějí dotaci na výměnu kotle. Pro ty z vás, kteří si nejsou naprosto jisti tím, že topí správně, můžete se podívat, jak to. A věděli jste třeba to, jak se měří tmavost kouře? Procedura je to poněkud složitá. Tmavost se určí metodou Ringelmanna nebo Bacharacha. 

Ringelmannova stupnice se porovnává s kouřovou vlečkou v místě výstupu kouře z koruny komína a určí se stupeň tmavosti kouře. Při měření se provádí postupně 30 stanovení stupně tmavosti kouře v pravidelných půlminutových intervalech. Délka jednoho odečtu činí 5 sekund. Měření se vyhodnotí jako průměrná tmavost kouře ze třiceti odečtů. Do vyhodnocení se nezohledňuje doba uvádění spalovacího stacionárního zdroje do provozu v trvání nejdéle 30 minut, pokud není v povolení provozu stanoveno jinak. Přípustná tmavost kouře pak odpovídá stavu, kdy vypočtená průměrná tmavost kouře není vyšší nebo jiné barvy než stupeň 2 Ringelmannovy stupnice.

Realizátorem projektu je obecně prospěšná společnost Čisté nebe ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.