Milionová oprava kolínských bytů startuje: Co nového obyvatele čeká?

Tenhle dům brzy bude vypadat úplně jinak
Zobrazit fotogalerii (2)
  |  

Kolínští se dočkají výrazného zvýšení kvality svého bydlení. Radniční investice se bude týkat lokality Benešovy ulice, kde se již na všem postupně pracuje. O co přesně jde a jak vysoké budou náklady?

Kolín hledal delší dobu dotační možnosti pro snížení energetické náročnosti na bytový komplex v majetku města v ulicích Míru a Benešova. Její získání přinese nejen zajímavé změny pro samotné obyvatele, ale také skrytý záměr radnice v podobě obecného zvelebení celého domu.

Dům byl postaven v roce 1954, celkem se jedná o 44 bytových jednotek s několika nebytovými prostory určené podnikatelům.

Město využilo již v roce 2016 možnosti podat žádost na dotaci na celkové zateplení budovy. "Projektově byla investiční akce vyčíslena na maximálně 19 milionů korun, část ceny by dotace řešila," vysvětlil místostarosta města Tomáš Růžička. Samotnou dotaci se podařilo získat v lerošním roce, a to v maximální míře její podoby.

O co v rekonstrukci půjde?

Mimo kompletní zateplení pláště celé budovy se bude jednat o částečnou opravu střechy, střešní zateplení, výměnu všech oken, úpravu vikýřů a v nebytových prostorech také o výměnu všech výkladců.

Práce na komplexu v Benešově ulici je druhou velkou akcí podobného druhu v letošním roce. První je rekonstrukce tzv. šestnáctipatráku v Tyršově ulici. Hotová je zatím první etapa, nyní je přes prázdniny pauza, následně se očekává pokračování na podzim.

Zhovitel již na celém projektu pracuje. Jedná se o společnost ACG Real, přičemž se zakázka vysoutěžila za 14,8 milionů korun. V samotný den předání proběhla v odpoledních hodinách také schůzka se samotnými nájemci bytových jednotek.

Ti byli seznámeni s projektem a také jim bylo ohlášeno, že celá akce potrvá 20 týdnů a bude dokončena ještě v rámci letošního roku. "Celá akce je mimořádně náročná, čemuž odpovídá naše dlouhodobá příprava," podotkl Růžička.

Radnice připravuje i další investici

To ale není ve zmíněné lokalitě pro letošní rok vše. Připravuje se také kompletní rekonstrukce elektrorozvodů v rámci celého bytového komplexu. "Předpokládáme cenu dle projektové dokumentace ve výši maximálně 5,5 milionů korun," uvedl místostarosta města.

Stávající elektrorozvody jsou totiž na domě původní a dožité. "Věřím, že proměnu celého bytového komplexu kolínská veřejnost ocení, protože další kousek našeho veřejného prostoru prokoukne, stane se lepším, a to nejen vizuálně," dodal Tomáš Růžička.