Problémy v Dolních Beřkovicích: Ředitelka prý rozvrátila školu a děti neumí dost

Riskovalo se zde s vzděláním dětí, a tedy jejich budoucností
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Také základní školu mohou potkat velké problémy. Žáci nedostávají potřebné vzdělání ve chvíli, kdy se učitelský sbor hroutí a ředitelka, která měla situaci zachraňovat, raději utekla. Kde se v Dolních Beřkovicích stala chyba a zachrání vše nový, starý ředitel?

Všechny děti mají právo na přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělání. Rodiče mají povinnost potomky do školy posílat. Jenže, co když si děti i rodiče plní své povinnosti, a to, co selhává, je právě škola? Ze situace v Dolních Beřkovicích zůstává mnoha místním rozum stát.

Co se ve škole stalo?

Protože ředitele školy má za úkol vybrat vedení obce, také v této kauze hraje právě obec svou roli. Bývalá paní starostka Danuše Smolová měla odvolat z místa ředitele Vladimíra Jurošku a na místo ředitelky dosadit Nikolu Basařovou. "Paní ředitelka a staroska si šly pěkně na ruku. Ředitelka během 5 let zcela personálně i lidsky školu rozvrátila," myslí si místní obyvatelka Vendula Chrdlová.

"Učitelé, kteří s ní nesouhlasili, bez váhání vyhodila. Ostatně, co si myslet o škole, kde se učitelé střídají po půl roce? Navenek sice školu velmi dobře prezentovala, měla zmáknuté PR, jenže ve škole jedny štvala proti druhým," pokračuje paní Chrdlová.

Situace se všimli i rodiče

V předloňském a loňském roce se na kvalitu výuky začaly množit stížnosti rodičů, které vyústily v odchody některých dětí na školy na Mělníku. "Poměrně dost rodičů si mi při běžném hovoru stěžovalo, že výuka na 1. stupni ve škole letos skončila v dubnu. Od té doby byly děti víceméně jen na zahradě. Ředitelka nicméně odmítla jakékoliv pochybení ze své strany," popisuje situací dál Chrdlová, která není nijak spřízněna ani s vedením školy, ani s vedením obce. Pouze ji štve situace, která nastala a která jde podle ní proti zájmům dětí.

Děti by měly zvládnout v matematice celou násobilku. V Dolních Beřkovicích to však skončily už násobky čtyř.  

"Jen občas doučuji děti, které chodí na tuto školu, je to často velká katastrofa. Zejména v matematice. Děti mají velké problémy se z této školy dostat na střední a zvládnout přijímací řízení. Deváťáci, kteří netuší nic o zlomcích, natožpak o rovnicích, to je hrozné," komentuje dále Chrdlová. 

Rezignace a dramatický odchod

Velké překvapení pro obec bylo, když ředitelka v červnu oznámila svou rezignaci. Stalo se tak proto, že vyhrála konkurz na dlouho neobsazené místo v mělnickém Borku. Už nové vedení obce tak muselo čelit velkému problému. Kde vzít tak rychle nového ředitele? Čas na vyhlášení konkurzu žádný a práce s rozvrhem na další rok na krku.

"Navíc se projevil rozklad pedagogického sboru, když učitelky prvního stupně, který ředitelka protěžovala, podaly demonstrativně výpověď. Jenže hledat na jejich místo někoho v červenci je prostě nereálné," vysvětluje Vendula Chrdlová. Situace se navíc přelila ze školní půdy ještě do politické sféry. Bývalé vedení v čele s exstarostkou údajně obvinilo současné vedení ze šikany ředitelky. 

Nový ředitel a hodnocení školy

Nové vedení obce se nakonec rozhodlo, že situaci stabilizuje předtím odvolaný ředitel školy. Jmenovala tedy pana Jurošku dočasným ředitelem na 6 až 8 měsíců. Jeho hlavním úkolem je stabilizovat školu a připravit ji na řádný konkurz. "Já se k situaci nebudu takto vyjadřovat. Všechno je v pořádku a celou věc jsme vyřešili," říká nový ředitel školy, který se nechce o bývalé ředitelce vůbec bavit.

Samozřejmě jsme se snažili kontaktovat i bývalou ředitelku. Nikdo nám však nebyl ochoten poskytnout telefoní číslo, na písemné dotazy nereagovala. Pokud by změnila názor, rádi přineseme i její vysvětlení.

Školu nedávno navštívila i školní inspekce. Zajímavé je, že zprávu, která nevyznívá úplně pozitivně, ředitelka neumístila na web. Zpráva ale nehovoří jen o negativech. Zkrátka se pouze "nehodila". Samotná kontrola proběhla  4. – 6. 1. 2017 a 9. 1. 2017. 

Vyhodnocení inspekce upozorňuje na rozdíly mezi prvním a druhým stupněm. Přisuzuje to však především faktu, že učitelé druhého stupně jsou noví, respektive že zde pracuje hned šest čerstvých kantorů. Ze zprávy tedy vyplývá, že pokud jde o náplň práce, více se snaží právě první stupeň. Na druhém stupni totiž nebyl k dispozici nikdo, kdo by by byl schopen podat kvalitní pohled na věc.

Zkrátka proto, že tam nikdo neučil dost dlouho. Tento fakt se ve zprávě dává za vinu ředitelce. Nejhorší je přitom kvalita výuky v šesté třídě. "Tito učitelé jsou sice odborně kvalifikovaní, ale buď jim chybí, anebo mají pouze minimální pedagogickou praxi a zkušenost s výukou v ZŠ. Ze sledované výuky je patrné, že tyto nedostatky nepříznivě ovlivnily průběh hodin," píše se ve zprávě. 

Inspekce odhalila jako největší problém neefektivní způsob komunikace při řešení krizových situací a nedostatečnou podporu novým učitelům. Tito učitelé pak prý didakticky ani pedagogicky nezvládali výuku. V závěru zpráva okrajově zmiňuje i potřebu jiných než klasických třídních schůzek. V rámci zlepšení komunikace s rodiči navrhuje raději schůzky ve třech.