Velká hrozba: Středočeský kraj nebude mít kde stavět, lidí je stále více

Ve Středočeském kraji roste počet obyvatel. V relativně krátkém časovém horizontu jich může být o statisíce více, což už znamená zásadní problém. Přibývá totiž zastavěných pozemků, stále větší tlaky jsou na změnu územního plánu. Co za tím je a co s tím dělat?

25.09.2017 - 13:15   |  
Stále více rodin chce bydlet na venkově. Klikněte dál, čísla jsou alarmující
Zobrazit fotogalerii (4)

Stále nové plochy se osidlují, výstavba pokračuje kvapíkovým tempem. Na venkov se z metropole také stěhuje stále více lidí. Přitom mají z okolních regionů pořád ideální spojení do Prahy, kam dojíždějí za prací, ale splnili si sen a přestěhovali se do "klidné zóny".

Obce rozšiřují územní plány

Některé obce a města rozšiřují v územních plánech doposud volné plochy na ty, které jsou určené k bytové výstavbě. Mizí tak například pole. Je to vidět všude kolem při letmém pohledu při projíždění regionem, kde se horečně rozšiřuje do volné krajiny.

Proto si Středočeský kraj nechal na přírodovědecké fakultě zpracovat podrobnou analýzu potenciálu obcí Středočeského kraje pro další rezidenční a populační vývoj. A ruku na srdce, nejsou to zrovna pěkné výsledky.

Středočeský kraj velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km2) zabírá 14 % území ČR a je asi 1,9krát větší, než je průměrná rozloha kraje v České republice.

"Úplně poprvé byly sečteny zastavitelné plochy územních plánů všech obcí na území Středočeského kraje. Výsledky jsou alarmující. Z analýzy vyplývá, že v kraji je přibližně 333 km2 ploch určených k další zástavbě, což činí 3 % rozlohy kraje," uvedl k tomu Pavel Lochař z krajského úřadu.

Zastavěná plocha v kraji bude narůstat

"Ze všech dosavadních zkušeností plyne, že celková urbanizovaná plocha Středočeského kraje bude dále narůstat. Zastavitelné plochy se budou postupně osidlovat a v územních plánech obcí a měst budou pravděpodobně vymezovány další zastavitelné rozvojové plochy," říká k problému krajský radní Věslav Michalik.

K nejintenzivnějšímu působení procesu suburbanizace a následně i růstu počtu obyvatel migrací mladých lidí a zvýšeným přirozeným přírůstkem podle Michalika docházelo v oblastech nejbližšího zázemí Prahy – Černošice, Říčany, Brandýs nad Labem, Lysá nad Labem. Z celkového rozsahu zastavitelných ploch je podle analýzy 50 až 60 % vymezeno pro rezidenční výstavbu, tyto plochy představují potenciál výstavby 200 až 240 tisíc bytů pro 530 až 630 tisíc obyvatel.

"Takový nárůst však není v současných demografických podmínkách a za současné intenzity bytové výstavby možné realizovat v nějakém krátkém čase. Pokud bude tempo výstavby odpovídat historické zkušenosti okolo pěti tisíc bytů za rok, tyto plochy stačí k uspokojení poptávky na dalších více než 40 let, tedy za horizont roku 2060," dodává Michalik.

Minimálně deset tisíc nových lidí ročně přibude

Podle expertního odhadu založeného na přirozené obměně obyvatelstva a domácí i zahraniční migraci můžeme očekávat v následujících 15 letech přírůstek počtu obyvatel ve Středočeském kraji minimálně okolo 10 000 za rok. Počet obyvatel přesáhne okolo roku 2030 zhruba 1,5 milionu lidí. Hlavním zdrojem nových obyvatel Středočeského kraje jsou Praha, ostatní kraje a rovněž cizinci.

Podle radního Michalika se navíc ani nepředpokládá, že by se v dlouhodobějším horizontu migrační toky mezi hlavním městem a Středočeským krajem výrazně snižovaly. Vazby mezi metropolí a jejím okolím se spíše posilují. O to více je tedy potřeba řešit koordinaci. V souvislosti, s narůstající populací v kraji, totiž roste i dopravní zátěž. Novou koncepci tak jako sůl potřebuje i infrastruktura.