Příbram bude rozdělovat peníze. Kolik jich je připraveno pro spolky či sportovce?

Příbram rozděluje dotace pro spolky a sdružení. Pomáhá jí v tom webová aplikace. Kolik peněz čeká na žadatele v roce 2018?
Zobrazit fotogalerii (5)
  |  

V Příbrami se roky rozdělují dotace pomocí elektronické aplikace. Kolik peněz uvolnili zastupitelé pro různé spolky a na co vše mohou získat peníze na příští rok? A je tento systém efektivnější než klasická "papírová" cesta?

Příbramská radnice bude co nevidět rozdělovat peníze spolkům, hasičům, ale i sportovcům podle již zavedeného systému. Zastupitelé vždy dopředu schválí dotační programy a nová pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram.

To už zastupitelé schválili v září a nyní je už jen na jednotlivých žadatelích se o peníze přihlásit. Musejí ale splnit nastavená pravidla. O peníze z rozpočtu města může požádat jak zájmová či sportovní organizace, tak i jednotlivec nebo škola.

Zájemci mohou požádat o finanční podporu v těchto oblastech: Sociální věci a zdravotnictví, Životní prostředí, Dobrovolní hasiči, Vrcholový sport, Činnost sportovních organizací, Jednorázové sportovní akce, Památky místního významu, Kulturní aktivity, Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce, Výchova a vzdělávání. Nově je vyhlášen program Reprezentant ČR.

Od roku 2013 funguje systém elektronicky

V Příbrami už několik let funguje systém přidělování dotací elektronicky. "Žádost o dotaci lze podat pouze prostřednictvím elektronické internetové aplikace. Ta byla z důvodu zjednodušení a sjednocení podávání žádostí o dotace z rozpočtu města zřízena již v roce 2013," uvedla způsob, jak zažádat o dotace, Pavlína Svobodová, mluvčí příbramské radnice.

"Aplikace zájemci najdou na webu města Příbram a v tištěné podobě na podatelně Městského úřadu Příbram," vysvětluje místostarosta Václav Švenda s tím, že v případě potřeby lze žádost o dotaci před jejím podáním konzultovat s příslušným pracovníkem městského úřadu.

Programy vyhlášené pro rok 2018 jsou již teď zveřejněny na internetových stránkách města http://dotace.pribram-city.cz/ "Prosíme všechny zájemce, aby se podrobně seznámili s  pravidly a jednotlivými programy," vyzývá místostarosta.

Město zrušilo podporu pro církve

A jaký je okruh oblastí, v nichž se může pro rok 2018 žádat? Jak již bylo uvedeno, o finanční pomoc mohou požádat jak občané, tak i kluby, spolky a nejrůznější organizace.

Jde o tyto oblasti: sociální věci a zdravotnictví, životní prostředí, dobrovolní hasiči, vrcholový sport, činnost sportovních organizací, jednorázové sportovní akce, památky místního významu, kulturní aktivity, zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce a také výchova a vzdělávání.

Novým programem je pro rok 2018 Reprezentant ČR. Situace si občas prostě vyžádá určitě úpravy. Podobně reagovali radní v roce 2014, když finanční výbor zastupitelstvu navrhl úplně zrušit dotační položku pro církve a náboženské společnosti, a to s odvoláním na církevní restituce.

Předpokládaná celková výše poskytnutých dotací pro rok 218 je nyní zhruba 20,5 milionů korun. "Konečné rozhodnutí padne na prosincovém jednání zastupitelstva města Příbrami při schvalování rozpočtu na rok 2018," uvedla k výši dotací mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

Nejvíce peněz jde každoročně na sport

Každoročně největší suma z tohoto balíčku peněz jde především na sport, neboť Příbram má fotbalový klub a také vynikající cyklisty či špičkové sportovce v individuálních sportech.

O programové dotace bude možné žádat od 1. do 30. listopadu do 15 hodin. Po tuto dobu bude aplikace dotací žadatelům pro podání žádosti otevřena. Po vypršení tohoto termínu bude aplikace pro podání žádostí uzavřena. "V minulosti se žádalo až do 15. ledna, termín jsme posunuli z toho důvodu, aby žadatelé podporu mohli získat co nejdříve," upozornil dále Švenda.

Jen jedna žádost a jen na jednu věc

Žadatel je v rámci přidělovacího řízení pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost o dotaci v určeném programu. Současně však platí, že na tentýž, obsahově shodný projekt, nesmí být podána žádost v rámci jiného programu. V takovém případě budou všechny žádosti tohoto žadatele z přidělovacího řízení vyřazeny.

"Podané žádosti posoudí odborné komise města, rada města Příbram je projedná a doporučí zastupitelstvu ke schválení. Pokud poskytovatel výslovně nestanoví jinak, lze z rozpočtu města podpořit maximálně 80 % celkových nákladů vynaložených na projekt," doplňuje mluvčí města. Aplikace pro elektronické podávání žádostí lze dohledat na webu města pod kolonkou dotace.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru