Dnes uctíváme památku zesnulých. Svátek má kořeny v keltské kultuře

Dnes si připománáme Památku zesnulých, nezapomeňte zapálit svíčku na hrobě
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Na dnešek připadá Památka zesnulých, tradiční svátek, který má kořeny z dob keltské a slovanské kultury. Slaví se 2. listopadu a stalo se zvykem, že lidé chodí zapalovat svíčky na hřbitovy a vzpomínají na své blízké. Víte, jaký význam má zapalování svíček a od kdy se Dušičky slaví?

Zapalování svíček má svůj původ v pověře, že oheň očišťuje duši a světlo chrání před zlými duchy. Tradiční je nejenom zapalování svíček, ale pokládání smutečních věnců na hroby.

Dušičky se slaví od 10. století. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048), který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Podle dostupných zdrojů je katolickým svátkem slaveným 2. listopadu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé, svátek Dušičky (vzpomínka na duše v očistci), Vzpomínka na všechny věrné zesnulé. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po celé západní církvi.

Tradice v předkřesťanské době

Památce zesnulých, neboli Dušičkám, předchází Svátek všech svatých 1. listopadu. Tady se právě objevuje tradice z dob keltské kultury. Právě keltský rok začínal a slavil se první listopadový den a byl to svátek všech zesnulých a příprava na období zimy.

Zvyk uctívání památky zesnulých navazuje na předkřesťanské tradice. Církev odedávna konala modlitby za zesnulé, ale až na přelomu tisíciletí roku 998 zavedl tento zvyk v druhý listopadový den francouzský benediktinský opat Odillo a zvyk se rozšířil do všech křesťanských zemí. Od té doby se tedy slaví prvního listopadu svátek Všech svatých a den poté Dušiček.

Moderní obdobou je u nás Halloween

V římskokatolickém kalendáři najdeme u 2. listopadu název Vzpomínka na všechny věrné zesnulé. Protestanti tento den označují jako Památka zesnulých a tak se také dostal i do kalendáře v podstatě ateistického.

Moderní obdobou tohoto svátku je Halloween, který mnoho rodin začalo přejímat jako nový zvyk. Slaví se už 31. října a ačkoli si kdekdo myslí, že se začal slavit v moderní době v Americe, není to pravda. Jeho původ totiž sahá do Irska. Odsud se rozšířil do ostatních anglicky mluvících zemí a také do Ameriky.

Před dýněmi byla symbolem řepa

Největším symbolem Halloweenu jsou vyřezávané dýně, do kterých se umístí zapálená svíčka. Původně byla v Irsku pro ozdobu používaná řepa a měla odehnat všechny duše zemřelých. V Americe se místo řepy používá dýně a v moderní době už jde spíše o ozdobu než symbol, který měl zahánět zlé duchy.

Ovšem samotný zvyk v předvečer Svátku všech svatých, kdy vyrážejí děti v maskách do ulic koledovat, se pak skutečně zrodil v Americe.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru