Výherním automatům v Příbrami zvoní hrana. Už brzy je zřejmě úplně zakáží

Příbram se chce zbavit hazardu, záleží to ale na zastupitelstvu
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Hrací automaty jsou noční můrou mnoha lidí, kterým gamblerství zničilo život nebo rozbilo rodinu. Mnoho měst jejich provozování už zakázalo nebo alespoň omezilo. Jedním z takových měst, kde provozování hracích automatů není zcela zakázáno, ale omezeno a kde se roky o vymýcení hazardu diskutuje, je Příbram. Podaří se zastupitelům  zrušit hazard ve městě? To ukáže příští jednání městského zastupitelstva.

Městská rada v Příbrami totiž chce na jednání vznést návrh na aktualizování obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na nichž mohou být provozovány výherní hrací automaty, ale také loterie a podobné hry.

Na listopadovém zasedání se budou zastupitelé také zabývat i výší poplatků za svoz komunálního odpadu, za vodu nebo za psa. Rada města chce zastupitelům předložit návrh, aby se tyto poplatky nezvyšovaly.

Kdy by mohl z města zmizet hazard

Tentokrát radní zastupitelům doporučují schválit obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování hazardních her. Potvrdil to místostarosta Václav Švenda. Kdyby většina zastupitelů byla pro, znamenalo by to od 1. ledna 2020 úplný konec hazardu ve městě.

Více nám prozradil místostarosta v rozhovoru týkajícím se přímo tohoto tématu.

Na příštím jednání zastupitelstva se bude projednávat návrh na aktualizování obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry. Jaké jsou nyní termíny, do kdy mají skončit všechny přístroje ve městě, kolik jich funguje nyní?
Nyní evidujeme na území města 272 povolených přístrojů. Pokud zastupitelstvo schválí zákazovou vyhlášku, tak v průběhu roku zaniknou zhruba dvě třetiny povolení a zbývající třetina v průběhu roku 2019. Od 1. 1. 2020 by tak byla Příbram bez hracích automatů.

Kolik peněz získá ročně město z provozování výherních automatů a na co jsou konkrétně použity?
Z hazardu má město Příbram příjem 25 milionů korun a jsou standardním příjmem rozpočtu, to znamená, že nejsou vyčleněny na žádný konkrétní účel.

Pokud zastupitelé odsouhlasí zrušení nebo další omezení výherních přístrojů, nebudou tyto peníze chybět v rozpočtu? Čím je nahradíte?
O tyto peníze bude pochopitelně v rozpočtu méně, ale je třeba se na to dívat v širší souvislosti. Ztráta v rozpočtu je pochopitelně vyčíslitelná snadno, ale je třeba si uvědomit  ty nevyčíslitelné hodnoty lidské, které stojí oproti tomu. Pro mne osobně mají mnohem větší cenu. Náhradou výpadku tohoto příjmu by mohl být například nově navýšený podíl obcí na příjmech z DPH. Dále je také třeba si uvědomit, že peníze, které občané neprohrají v automatech - odhaduje se, že to může být až 20násobek skutečného příjmu obce - utratí za jiné služby či zboží a to se pozitivně promítne do celkové ekonomiky města.

V minulosti se uskutečnilo jednání se zástupci loterijního průmyslu a s odborníky z oblasti adiktologie. Na něm byli zastupitelé, myslíte, že se nechali přesvědčit, aby se automaty zcela odstranily z města?
Věřím, že za posledních několik let mají zastupitelé již dostatek informací pro své rozhodování a konečně se většinově přikloní ke schválení zákazové vyhlášky.

 


Zdraví a styl