Varování: Nevstupujte do lesů, kde řádila vichřice. Větrem načaté stromy stále padají

Lesníci varují veřejnost před vstupem do lesů: Stále hrozí pády zaklíněných stromů
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Extrémně silná bouře Herwart provázená větrem, která se nedávno prohnala Českou republikou, způsobila značné škody na lesních porostech i ve Středočeském kraji. Do některých lesů se nesmí vstupovat ještě nyní. Proč? Hrozí návštěvníkům něco?

Vedení měst, obcí i samotní lesníci varují obyvatele, aby si rozmysleli návštěvu lesů i nyní, několik dní po ničivém větru. O vichřici Herwart jsme psali zde.

Pády zavěšených stromů hrozí i nyní

Všude nejsou pochopitelně odklizené následky vichřice, navíc hrozí stále pády dalších stromů. Některé z nich jsou vyvrácené nebo nalomené, ale zůstaly viset mezi ostatními stromy. Jiné mohou mít narušenou strukturu a kdykoliv se mohou zřítit k zemi.

Zákaz vstupu platí stále například v okolí města Kladna. Zákaz není jen z důvodu možného pádu dalších stromů, ale také proto, že se provádí těžba nebo manipulace se dřevem v postižených lokalitách.

"V lesích je zakázáno podle lesního zákona vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu a vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví. Při respektování lesního zákona ze strany občanů pak bude snazším způsobem probíhat zpracování kalamitního dříví," upozorňuje kladenská radnice.

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 milionu hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.

Stabilita stromů je po vichřici narušená

Před pádem dalších stromů a větví v důsledku nedávné vichřice varují i Lesy České republiky. "Riziko je velké. Podle prvních odhadů bylo poškozeno 1,4 milionu stromů ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR. Údaje nejsou konečné, budeme je upřesňovat. Stabilita stromů a celých porostů je narušená a k vývratům může dojít kdykoli," uvedl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád.

Nejvíce jsou postižené lesy v Karlovarském kraji, odhadem 275 tisíc m3 dříví. Jde o všechny horské lokality. Obdobný problém mají lesníci na Vysočině, kde je odhadem poškozeno 210 tisíc m3 dříví.

V Brdech nejsou škody dramatické

Přírodní živel kupodivu nijak dramaticky nepostihl například lesy v CHKO Brdy a jinde v regionu. Najdou se tu a tam polomy, ale spíše jen ojediněle a popadané skupiny stromů jsou v celých Brdech spíše výjimkou, jako je tomu například v údolí potoka Rezervy nebo v porostech kolem Padrťských rybníků. Žádná mimořádná opatření či zákazy vstupu tak nikde neplatí. Neznamená to však, že by návštěvníci lesů kdekoli ve Středočeském kraji neměli ztrácet obezřetnost. Jak bylo uvedeno výše, vždy se může najít v porostech strom, který spadl nebo teprve spadne až dlouho po vichřici.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru