Miliony na knihovny, nejvíc půjde na Kladno. Co se za peníze nakoupí?

Některé středočeské knihovny si mohou polepšit. Od kraje mohou dostat miliony. Na co je použijí?
Zobrazit fotogalerii (3)
22.11.2017 - 15:00   |  

Rada Středočeského kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí finančních dotací ve výši 13,7 milionu korun z rozpočtu kraje na zabezpečení regionálních funkcí knihoven v roce 2018. Ty by měly získat dohromady téměř 14 milionů korun. Na co tyto peníze knihovny použijí?

Pověřené knihovny vykonávají svoji regionální funkci na základě knihovního zákona. Kraj tuto činnost koordinuje a financuje ze svého rozpočtu.

Návrh na rozdělení dotací:  

- Středočeská vědecká knihovna v Kladně 7,252 milionu korun; z toho 2,8 milionu na nákup knih
- Městská knihovna Kutná Hora 2,078 milionu
- Knihovna Jana Drdy Příbram 1,582 milionu
- Knihovna města Mladá Boleslav 1,557 milionu
- Městská knihovna Benešov 1,211 milionu

Knihovny zapůjčují těm menším tituly

Knihovny, jichž se možnost získání dotací týká, poskytují základním knihovnám v kraji, tedy obecním a městským, především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují jim výměnné soubory knihovních dokumentů.

"Největší částku z uvedených 13,7 milionu korun pro rok 2018 by měla dostat Středočeská vědecká knihovna v Kladně, protože jako krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí dalších čtyř vybraných základních knihoven v kraji a zároveň sama plní funkci jedné z pověřených knihoven. Na tuto obsáhlou činnost by měla dostat celkem 7,252 milionu korun, z toho 2,8 milionů korun na nákup knih," sdělil radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička.

Zbytek mezi ostatních šest

A kolik peněz by zbylo na ostatní regionální knihovny? Městská knihovna Benešov může získat 1,211 milionu korun, Městská knihovna Kutná Hora částku 2,078 milionu korun, Knihovna města Mladá Boleslav 1,557 milionu a Knihovna Jana Drdy Příbram celkem 1,582 milionu korun.

"Veřejnoprávní smlouvy budou s jednotlivými regionální funkcí pověřenými knihovnami uzavřeny ještě v letošním roce, po schválení rozpočtu kraje pro rok 2018, tedy po 5. prosinci, kdy budou o rozpočtu jednat krajští zastupitelé," upřesnil radní Karel Horčička s tím, že se jedná o výjimečně rychlý přístup k veřejným prostředkům na další fiskální rok, který se podařilo vyjednat díky vstřícnosti koalice ve vedení Středočeského kraje.

Pníze jsou určeny na podporu regionálních funkcí knihoven. "Jen v našem regionu obsluhujeme 156 těchto knihoven. Výrazná část příspěvku je věnována na nákup knihovních fondů. Tyto nové svazky v tzv. pověřených knihovnách zpracováváme a rozvážíme po obecních knihovnách. Další naší činností je například pomoc při získávání dotací, metodická pomoc s evidováním knih a čtenářů, školení knihovníků a podobně. Tato dotace není určena na činnost městské Knihovny Jana Drdy," vysvětlila za příbramskou knihovnu mluvčí radnice Pavlína Svobodová.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru