Nejstarší hraniční buk v Čechách poškodila bouře, vichřice zlomila symbol jižních Brd

Poslední vichřice zlomila i buk dvoják pod Třemšínem. Mezi další význačné stromy náleží ty hraniční, víte, proč se tak jmenují?
Zobrazit fotogalerii (14)
 

Máte rádi staré, památné stromy? Přestože se dožívají mnohem vyššího věku než lidé, někdy zkrátka jejich čas také přijde. Mnohé z těchto stromů pamatují události hluboko v historii naší země. Jako například hraniční stromy. Víte, kdo je sázel a proč?
 

Možná proto máme ke starým stromům zvláštní vztah. Nejen, že jsou krásné, ale že hodně pamatují. Zvláštní kategorií  mezi význačnými stromy, které prostě chráníme pro jejich úctyhodné rozměry a stáří, mající svůj původ spojený přímo s lidskou činností, jsou hraniční stromy.

Hraniční stromy mohly být cíleně vysazované, ale často byl využit stávající porost. Pro označení stromu se používalo rozličných metod, nejčastěji tzv. líhy neboli lízy, které byly vypáleny nebo vyřezány do kůry. Často se používaly symboly kříže, kalichu nebo střely, uváděla se i jména, letopočty a podobně. Někdy se do kmenů zarážely hřeby.

Oddělovaly nejen hranice panství

Hraniční stromy před staletími vysázené vyznačovaly hranice pozemků či území. Nemuselo vždy jít o vymezení panství, či dokonce zemí, ale někdy šlo jen třeba o hranice mezi dvěma zahradami nebo o hranice mezi poly a pastvinami. A protože tento krásný zvyk se držel v dávné minulosti, hraniční stromy, které se dožily současnosti, jsou povětšinou vyhlášené jako památné nebo významné. Mezi nimi jsou různé druhy stromů, ale my se nyní zaměříme na památné buky. Za prvé jsou to nádherné stromy a za další najdeme na území Středočeského kraje jeden z nejmohutnějších hraničních buků a zároveň jeden z nejmohutnějších buků České republiky.

Největší a nejstarší hraniční buk

Najdeme jej v osadě Teslíny v Brdech. Strom byl už dávno zaznamenáván v nejstarších lesnických mapách a značil hranice majetku benediktínů na Kolvíně. Jeho stáří se odhaduje přes 300 let a obvod kmene má přes 6 metrů. Teslínský buk se dokonce objevil v televizním pořadu Paměť stromů. Buk byl původně rozvětvený dvoják, ale před lety boční kmen poškodil zásah blesku a zbytek vylomila vichřice. V roce 2011 byl buk ošetřen arboristy.

Vichřice zlomila symbol jižních Brd

Věk a také přírodní živel se podepsal na dalším význačném buku v jižní části Brd. Takzvaný buk dvoják nebo buk brána, který je symbolem této části CHKO Brdy a roste pod památným vrcholem Třemšína, byl poškozen nedávnou vichřicí. Ta ulomila asi v polovině výšky stromu jeho hlavní kmen. Zda se buk podaří zachránit, je otázkou. Na stromě bylo vidět celkové poškození hnilobou ještě před vichřicí a pravděpodobně kvůli tomu kmen nevydržel nápor vichřice.   

Staré, vzrostlé buky jsou krásné stromy a naštěstí jich ještě spousty objevíme, když budeme nejen po Brdech chodit s otevřenýma očima. Třeba si pak i povšimnete desetikmenného buku u kóty Břízkovec ve středních Brdech nebo památného buku v Orlově nedaleko Příbrami.


Zdraví a styl

Osobnosti