Vánoce v režimu stěhování. Úvalská školka napumpovaná miliony stále není připravena

Takhle to vypadalo ještě v létě
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Původně mělo být hotovo během letošního září, jenže jak už to tak bývá, objevily se nečekané komplikace, které celou rekonstrukci školky Kollárova výrazným způsobem prodloužily a k tomu všemu také poměrně výrazně finančně zatížily. Jaká je situace v posledních dnech a kdy bude školka konečně připravena?

Letošní červenec znamenal pro úvalskou školku Kollárova začátek rekonstrukce. Původně se očekávalo, že vše bude za maximálně dva měsíce zhotoveno a děti se se startem nového školního roku začnou vzdělávat v zrenovovaném objektu.

Jenže… Plány jsou jedna věc a realita trochu jiná. Stavební firma totiž během odstraňování konstrukce přišla na to, že tepelná izolace je tvořena azbestocementovými deskami v daleko větším rozsahu, než bylo patrné z projektové dokumentace. Azbest se tak nenacházel jen na vnějším plášti budovy, ale také ve vnitřní konstrukci.

K finálním úpravám zahrady a trávníku (hlavně dosetí trávy) dojde někdy na začátku jara 2018, a to s ohledem na klimatické podmínky.

Výsledek? Kompletní sanace a měsíce zpoždění

Bylo jasné, že se takto podstatný problém bude muset řešit a už před tím, než se vyšlo s "verdiktem", bylo také zcela jasné, že se prvotní termín určitě nestihne. Objekt ale bylo třeba co nejrychleji zprovoznit a nebylo na co čekat.

"Po zhodnocení problému s techniky a hygieniky jsme se rozhodli o provedení kompletní sanace objektu od azbestu. Jedná se o zásadní problém, protože to časově hodně ovlivní průběh stavby," uvedl před časem starosta Úval Petr Borecký.

Aby rodiče dětí, které Kollárovu školku navštěvovaly, nemusely začít podávat hromadné výpovědi nebo si hledat dlouhodobé hlídání, zajistilo město náhradní prostory. V provozu zůstal nový pavilon původní budovy MŠ Kollárova, kam začalo docházet 45 dětí. V této části areálu samozřejmě již nedochází k odstraňování azbestu.

Náklady na samotnou opravu objektu školky Kollárova dosáhnou na cca 15,5 milionu Kč. Necelé 4 miliony Kč pak město stálo navíc postavení a provoz dočasné kontejnerové školky na Výpustku.

Dalších 125 dětí z původní budovy pak bylo umístěno do nově postavené dočasné budovy MŠ v lokalitě Výpustek v ulici Šafaříkova. Děti navíc nebyly a stále nejsou ani ochuzeny o stravování. To totiž zajišťuje specializovaná firma.

Vánoční stěhování a lednový finiš

Během uplynulého týdne došlo ke kontrole na stavbě v mateřské školce Kollárova. Podle informací vedení města došlo k potrzení, že vše probíhá podle nově nastaveného harmonogramu, podle kterého by mělo být hotovo někdy mezi prosincem 2017 a lednem 2018.

"Vnější fasády jsou téměř hotové, probíhá výmalba veškerých prostor interiéru a dokončovací práce. Během vánočních svátků by mělo proběhnout stěhování a školka Kollárova by měla být již od 3. ledna opět plně funkční," vysvětluje Borecký. No, doufejme, že se již nic nečekaného nestane a stavební práce se opět o nějaký ten den, týden nebo měsíc neprodlouží.