Lepší, když vás probudí hlásič než hasič. Jsou v domácnosti povinné?

Hlásiče požáru nejsou sice všude v domácnostech povinné, ale mohou ochránit majetek a zachránit i životy
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Nejen o vánočních svátcích, kdy spousty požárů způsobí zapálené adventní svíce, stojí za úvahu vybavit si byt nebo dům hlásiči požáru. Jsou vůbec v domácnostech povinné?

Podle vyhlášky (č. 23/2008 Sb.) musí být domácnosti v objektech zkolaudovaných po 1. červenci 2008 vybaveny autonomními hlásiči kouře (požárními hlásiči). "Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci hlásičů i ostatním domácnostem! Lepší, když vás budí hlásič než hasič," říkají sami hasiči.

Autonomní hlásič požáru

Do domu vám vystačí takzvané autonomní hlásiče požáru. Autonomní proto, že mají vlastní zdroj energie, tedy baterie. Zařízení obsahuje v jedné krabičce všechny komponenty potřebné pro spolehlivou detekci kouře a vyvolání poplachu zvukovým signálem. Ty nejlevnější vyjdou na několik stovek korun. Čidla dokáží včas detekovat požár nebo kouř a dokážou tak zachránit majetek, ale dost často i životy.

"Ze zkušeností záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů a hlásiče požáru tak výrazně zvyšují šance na přežití. Nebezpečí hrozí například v noci, kdy lidé spí a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml a zalarmoval ohrožené osoby. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Kouř je rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které již při několika vdechnutích způsobují smrt člověka," upozorňují hasiči.

V některých státech (např. USA, Švédsko, Velká Británie) je požární hlásič na rozdíl od ČR naprosto běžným vybavením domácnosti - podle dostupných údajů je například v Dánsku požárním hlásičem vybaveno 75 % všech domácností, ve Finsku je to dokonce 98 % domácností, v Norsku 97 %, ve Švédsku 68 % a ve Velké Británii odhady hovoří o tom, že požárními hlásiči je vybaveno 75 - 80 % nemovitostí.
 

Jaký typ hlásiče požáru je povinný?

Hlásič požáru musí odpovídat technickým normám, měla by tedy na něm být značka CE, která garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným normám. Důležité je kupovat výrobek se srozumitelným návodem k instalaci a použití v českém jazyce. Hlásiče požáru lze zakoupit např. v hobbymarketech, bohatý zdroj informací o prodejcích je rovněž internet, například HZS Moravskoslezského kraje zveřejňuje na www.hzsmsk.cz aktualizovaný a otevřený seznam prodejců.

A na adrese www.krizport.firebrno.cz/navody/prehled-temat najdete řadu témat ohledně požární bezpečnosti. I když se povinné vybavení požárními hlásiči týká pouze nových či nově rekonstruovaných staveb, Hasičský záchranný sbor ČR doporučuje občanům, aby si hlásiče požáru pořídili do všech domácností.

Kam požární hlásič umístit?

Nejvhodnějším místem pro umístění hlásiče je doprostřed stropu místnosti (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy, neumísťujte je v blízkosti stropních svítidel).

Optimálním řešením je vybavit hlásičem každou obytnou místnost nebo alespoň centrální část bytu (např. chodbu). Dále pak tam, kde lze předpokládat možnost vzniku požáru (např. garáž, dílna). Instalace je rychlá a jednoduchá, takže to zvládne prakticky každý. Stačí k tomu hmoždinky a běžné nářadí. Při jejich instalaci postupujte vždy podle návodu výrobce.

Hlásiče můžete propojit s komunikátorem

Aby se informace o poplachu dostala okamžitě i k majiteli bytu, používají se komunikátory, využívající buď pevné telefonní linky, nebo sítě mobilních operátorů. V případě poplachu si automaticky uvolní telefonní linku a začnou vytáčet uživatelem nastavená telefonní čísla (na pevnou linku, mobil nebo pager). Požární hlásič může být rovněž součástí tzv. elektronického zabezpečovacího systému (EZS), který integruje zabezpečení proti vloupání a detekci případného požáru.

Detektor úniku plynů

Pro ty, kteří ve svých domácnostech využívají plyn, je užitečný detektor úniků hořlavých plynů. Ten zvukovým signálem upozorní na zvýšenou koncentraci prakticky všech typů hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík...).

Detektor by se neměl montovat v blízkosti překážek bránících přirozené cirkulaci vzduchu, v místech s nedostatkem kyslíku a v místech, kde by činnost detektoru mohla být přímo ovlivňována různými výpary (např. bezprostředně nad sporákem v kuchyni).