Dnes je druhý svátek vánoční. Připomíná prvního z mučedníků svatého Štěpána

Jedna z legend líčí, že ostatky sv. Štěpána byly uloženy v Římě v kryptě kostela San Lorenzo fuori le Mura vedle ostatků dalšího diakona-mučedníka sv. Vavřince
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

V českých zemích je svátek sv. Štěpána spojen s tradiční vánoční koledou, kterou vykonávali mladí koledníci po celá staletí. Každý si jistě vybaví alespoň první slova koledy: Koleda, koleda, Štěpáne! Co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu, psi se na mě sběhli, koledu mi snědli...

Proč si připomínáme tento křesťanský svátek? Katolická církev na celém světě uctívá svatého Štěpána jako jednoho z prvních mučedníků, který vynikal nebojácností a opravdovostí. Byl ukamenován před Damašskou bránou do Jeruzaléma, protože věřil ve vzkříšení Ježíše Krista. Svatý Štěpán je také patronem koní a vinné révy.

První mučedník

Svatý Štěpán žil kolem roku 1 až 36 či 40 v Jeruzalémě. Byl křesťanský kazatel a diakon, první mučedník křesťanství ukamenovaný po procesu před židovskou radou jako údajný rouhač proti judaismu. Jeho život je znám pouze z jediného dobového pramene, novozákonního spisu Skutky apoštolů, který Štěpánovi věnuje 6., 7. a počátek 8. kapitoly.

O Štěpánově životě se dochoval pouze jediný dobový pramen, Skutky apoštolů, a ten si všímá jen vrcholu Štěpánova života, kdy se stal diakonem, kázal křesťanství a byl pro své názory souzen a popraven. Neví se tedy nic o Štěpánově mládí, povolání ani rodině. Samo jméno Stefanos znamená řecky „koruna“.

Štěpán je připomínán prakticky ve všech křesťanských denominacích. Západní křesťané jeho svátek slaví 26. prosince v těsné návaznosti na Vánoce. Štěpánovi jsou zasvěceny četné chrámy. Je také patronem jáhnů, koní a kočí, pacholků u koní, zedníků, krejčích, kameníků, tkalců, tesařů, bednářů, pomocník proti bolestem hlavy, proti kamenům, píchání v boku a proti posedlosti. Je také přímluvcem za dobrou smrt.

Svatý Štěpán se obvykle zpodobuje s atributy jáhenskými – dalmatikou, tonzurou, evangeliářem – a mučednickými, tedy palmovou ratolestí a především kameny jako znakem způsobu jeho umučení ukamenováním.

Na sv. Štěpána se lidé navštěvují

Koledníky 26. prosince v podstatě už nepotkáme. Tradice v podstatě vymizela a dodržuje se málokde. Koledníci obcházeli se zpěvem a přáním krásných Vánoc sousedy, kteří je odměňovali pohoštěním a někdy i výslužkou v podobě peněz. V tento den se podle tradice alespoň dodržují vzájemné návštěvy rodiny, ale i přátel a známých.