Prezidentské volby za dveřmi: Jak volit mimo trvalé bydliště, kde a kdy si zařídit průkaz?

Prezidentské volby by se neměly podceňovat. Jak získat průkaz?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Podobně jako při parlamentních volbách, tak ani při těch prezidentských není nezbytně nutné, abyste volili ve volební místnosti ve svém volebním okrsku. Abyste ale mohli kdekoliv v republice a dokonce i v zahraničí, musíte pro to něco udělat. Jaké jsou způsoby získání volebního průkazu?

První kolo letošních prezidentských voleb se uskuteční 12. a 13. ledna. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, pak se bude rozhodovat ve 2. kole, které připadne na 26. a 27. ledna. Jako již tradičně se jedná o pátky a soboty. Na žádost o voličský průkaz je ještě čas, ovšem pomalu se krátí.

Osobně, dopisem, ale i elektronicky

Nejjednoduší je získat průkazu osobní formou. Nemusíte v tomto případě ani nutně vyplňovat žádný formulář. Úředník žádost zapíše se všemi potřebnými údaji, domluvíte se s ním na způsobu předání a tím to končí. Podobným způsobem lze žádat až do 10. ledna do 16:00.

Dokument, díky kterému můžete volit i mimo svůj okrsek, lze získat i formou doporučeného dopisu. V tomto případě neexistuje žádný předepsaný formulář, ale nutností je přítomnost úředně ověřeného podpisu. Ten získáte poměrně jednoduchou cestou prostřednictvím CzechPointu například na pobočkách České pošty. Na obecní úřad musí dorazit nejpozději sedm dní před volbami, tudíž 5. 1. 2018.

Pokud se nakonec rozhodnete volit ve svém okrsku, tak pozor na skutečnost, že i tam musíte přinést voličský průkaz, jelikož jste již byl vyškrnut z voličského seznamu. Bez průkazu vám tudíž volba nebude umožněna.

Elektronická forma je samozřejmě nejpohodlnější, nicméně musíte disponovat datovou schránkou. Žádost musí být i v tomto případě doručena do 5. 1. 2018.

Jak a kde ho vyzvednout?

Voličské průkazy se začnou vydávat nejdříve 15 dní před volbami. Průkaz si můžete vyzvednout osobně nebo prostřednictvím zástupce vybaveného plnou mocí s vaším ověřeným podpisem. Další možností je zaslání dokumentu na libovolnou adresu, která musí být součástí žádosti.

Platí pro obě kola

Tedy za předpokladu, že vysloveně nebudete žádat o průkaz pouze na jedno určité kolo. Obdržíte tedy dva průkazy - jeden pro první a druhý pro druhé kolo prezidentských voleb. Můžete ale zažádat i o průkaz pouze na druhé kolo, a to do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. 1. 2018 do 16:00.

Volit lze i ze zahraničí

Občané ČR se mohou přímé volby prezidenta v roce 2018 zúčastnit i v zahraničí. Tam se volby konají na zastupitelských úřadech (ovšem pouze na velvyslanectvích nebo generálních konzulátech). Způsob volby se odvíjí od charakteru pobytu a toho, zda jde o dlouhodobý či krátkodobý.

Pokud jste mimo republiku krátkodobě a máte trvalé bydliště v ČR, postupujete podobně jako při žádosti o voličský průkaz skrze úřady v ČR. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí musí čeští občané bez trvalého bydliště v ČR pořádat zastupitelský úřad o zapsání do zvláštního seznamu voličů. To je ale nyní již passé, jelikož podobnou žádost musí zastupitelský úřad obdržet nepozději 40 dnů před začátkem voleb, tedy do 3. prosince 2017.

Prezidenta republiky může volit každý svéprávný občan, který dosáhl plnoletosti. V případě aktuální volby prezidenta ČR jde o občana, který 18 let dosáhne alespoň druhý den volby prvního kola, tj. 13. ledna 2018 nebo 27. ledna 2018 v případě druhého kola.


Životní styl

Hobby