Problém s likvidací odpadu: Kolabuje trh s plasty a Brusel chce jejich používání zdanit

Třídíme odpad, ale to se stále více prodražuje, protože není odbyt na plasty. Brusel chce na plastové obaly uvalit daň. Kdo ji nakonec zaplatí?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

S odpadem začíná jít do tuhého. Obce chtějí po lidech, aby více a více třídili, ale má to smysl? Plasty nejdou na odbyt a EU se chystá plastové obaly zdanit. Mezitím se blíží doba, kdy se odpad nebude skládkovat. Kdo to všechno zaplatí?

Možná jste si všimli, jak obce řeší poslední měsíce neustále dokola situaci kolem odpadového hospodářství. V tomto případě jde především o to, že v roce 2024 má totiž skončit skládkování komunálního odpadu v Česku. Nařídila to Evropská unie.

Trh s plasty se zhroutil

Města proto dělají vše pro to, aby obyvatele motivovala k ještě důkladnějšímu třídění, aby zkrátka toho druhotně nevyužitelného odpadu bylo co nejméně a nemuselo se tak více platit. Jenže mezitím se zhroutil trh s plasty. Čína, která byla obrovským odběratelem plastového odpadu, jeho dovoz značně omezila a české firmy, až na malé výjimky, nemají technologie na zpracování. Na trhu je plastu přebytek a výkupní ceny výrazně klesají.

Podniky svážející a třídící odpad mnohde městům podražily platby za svoz. Situace došla tak daleko, že některé zpracovatelské firmy přestaly plasty dokonce vykupovat. Nemají je totiž kde udat.

Přestane se třídit?

Podle ředitele Svazu průmyslu druhotných surovin Petra Šulce klesá poptávka už roky. Důvodem je nasycení trhu plastovým odpadem a nízká cena ropy. To jsou hlavní důvody výrazného poklesu ceny vykupovaného plastového odpadu. Podle Petra Šulce v současné době hrozí, že se obchod s těmito komoditami zadrhne a třídění plastů přestane být ekonomicky výhodné.

Dolů jde i cena papíru

Důsledky těchto výkyvů pak mohou pocítit i samotné obce, protože v ceně za obsloužení separačních nádob je většinou zahrnuta i cena, za kterou následně zpracovatel separovaný odpad odkoupí. Trend poklesu cen zahájily v loňském roce kovy, letos na něj kromě zmíněných plastů navázala i klesající cena papíru či dřeva.

V loňském roce se sešli starostové Středočeského kraje. Ze setkání vyplynulo, že nejlepším řešením bude do budoucna svážení odpadů do Mělníka. Tam se má odpad pálit v obrovské spalovně. Kapacita spalovny má být 400 tisíc tun odpadu ročně a měly by se tam spalovat veškeré odpady ze Středočeského kraje.

"Třídění plastů by v budoucnu opravdu mohlo přestat být zajímavé, jelikož dochází k výraznému poklesu zájmu o barevné PET láhve ze strany jejich zpracovatelů. Tento nezájem způsobil, že od letošního léta u některých druhů spadly ceny až na polovinu a někteří zpracovatelé je přestávají zcela odebírat. Negativní dopad má způsob třídění a nedostatek místních zařízení pro  zpracování plastů a orientace na saturované asijské trhy," uvedl ředitel.

Žluté kontejnery určené na separaci plastů obsahují značně nesourodou směs, kterou je potřeba ručně vytřídit, což představuje značný náklad, který se však pokryje z prodeje těchto surovin. Jednou z nejhodnotnějších komodit z jejich obsahu by měly být, vedle fólií, právě PET lahve či obaly od drogerie. Firmy, které se tříděním zabývají, v důsledku současného rychlého a hlubokého propadu cen stojí před rozhodnutím, zda tuto činnost dotovat, aby ji nebyly nuceny utlumit, či dokonce pozastavit.

Budeme třídění dotovat?

Češi jsou přitom vzorní v třídění odpadu, ale jak dlouho? Začínají se objevovat názory, že v případě pokračování tohoto negativního  trendu bude nutné uvažovat o dotacích pro případné krytí ztrát, pokud by došlo k mimořádnému propadu cen a nevyplatilo by se odpad třídit. Některé firmy už situaci s odbytem plastových odpadků řeší a místo Číny obchodují s jinými asijskými zeměmi.

Celoevropská daň z plastu

Aby toho nebylo málo, přišla z Bruselu další rána pro obce nebo domácnosti. Komisař pro rozpočet Evropské komise Günther Oettinger oznámil, že komise plánuje zavedení nové celoevropské daně z plastu, která by měla snížit znečištění plasty.

Problémy s plastovým odpadem se objevují v médiích stále častěji, a to i v souvislosti se znečištěním oceánů. Komisař Oettinger také sdělil, že nebylo rozhodnuto, zda by daň byla uložena výrobcům nebo konečným uživatelům a zda by byly vyloučeny položky jako léky a zdravotnické výrobky. Oznámení o zavedení daně je součástí připravovaného rozpočtového balíčku, v němž byly zahájeny veřejné konzultace o fondech EU. Očekává se, že komise navrhne, aby část příjmů ze systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) přicházela do centrálního rozpočtu, zatímco v současné době jde jednotlivým členským státům.

Představitelé kraje také řeší odpad

Ideální variantu na zpracování odpadu celkově hledají i představitelé Středočeského kraje. Jde jim o to nalézt takovou variantu, která by byla pro obce cenově přijatelná a odpovídala přitom pravidlům, která platí nebo začnou platit od roku 2024.

Ve Středočeském kraji se vyprodukuje 4,5 milionu tun odpadu ročně. Z toho připadá na komunální odpad zhruba 500 tisíc tun ročně. Obce, které nakládají s odpadem, se budou muset už brzy přizpůsobit striktním evropským pravidlům, aniž by to mělo negativní sociální dopad na občany.


Životní styl

Zdraví

Hobby