Chcete sami rozhodovat o investicích ve městě? Přidávají se další radnice

Příbram se pustila do takzvaného participativního rozpočtu, který umožňuje obyvatelům si sami vybrat, co se za vyčleněné peníze vybuduje. Příkladem jsou některé části Prahy, kde už s tím mají zkušenosti
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Asi každý ví, jak v obcích a městech vznikají různé projekty a že o nich rozhoduje zastupitelstvo? Ale co kdyby to fungovalo trochu obráceně? Město vyčlení nějakou částku a obyvatelé si určí, na co půjde? Že by se vám to líbilo? Tak to můžete závidět Příbramákům nebo obyvatelům některých částí Prahy, kde už to funguje nějaký ten rok.

Když si obyvatelé mohou sami rozhodnout, co se za konkrétní peníze vybuduje, říká se tomu participativní rozpočet. Je to inovativní nástroj přímé demokracie. V loňském roce, ale i dříve, se do tohoto způsobu využití části městských prostředků pustilo hned několik středočeských měst. Například Slaný, nově Příbram a některé městské části Prahy. Letos už si i Příbramáci konečně rozhodou, kam půjde určitá částka z rozpočtu.

Projekt musí být pro veřejnost

Na kontě projektu s názvem Společně pro Příbram je 1 milion korun. "Je tedy pouze na občanech, aby určili, co jim ve městě chybí a jakým směrem by se tato milionová investice měla ubírat. Projekt má ale konkrétní požadavky - musí být veřejně prospěšný, primárně má řešit úpravy veřejných prostor a ty musí být ve vlastnictví a na území města," shrnula mluvčí příbramské radnice Pavlína Svobodová. Vedle toho nesmí projekt propagovat produkty, služby a činnosti, mimo jiné náboženského či politického charakteru. Návrhy můžou obyvatelé vepsat do jednoduchého formuláře na webu města.

Radnice už má pět návrhů

V rámci sběru návrhů se uskuteční dvě setkání s veřejností 21. a 28. února, při kterých autoři představí svůj návrh a následně budou mít možnost jej prodiskutovat se zástupci města. Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkání budou v druhé fázi předány k posouzení proveditelnosti příslušným odborům radnice.

Protože se o participativním rozpočtu hovoří od loňského roku, někteří obyvatelé už se nemohli dočkat a zaslali radnici pět návrhů. A které to jsou? "Například projekt Veřejná šatní skříň – skříň, do které by se dalo odkládat oblečení pro potřebné. Domov Myšpulka, což by mělo být zařízení pro opuštěné, týrané, starší či handicapované kočky. Ohrazení stanoviště tříděného odpadu a nebo projekt Druhá šance, což je návrh na vybudování dalšího útulku pro opuštěné psy a jako poslední Rozárium – růžová zahrady v okolí Hořejší Obory," vyjmenovala mluvčí Pavlína Svobodová.

Kdo rozhodne o vítězném projektu?

O vítězích opět rozhodnou občané, a to v přímém hlasování. O návrzích, které prošly posouzením v rámci městského úřadu, budou občané anonymně a bezplatně hlasovat prostřednictvím elektronické hlasovací platformy s použitím kladných a záporných hlasů podle hlasovacího systému Demokracie 21 v červnu letošního roku.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí. Je to zřejmě ideální možnost, jak lidi naučit vnímat veřejný prostor, o kterém mohou sami rozhodovat.

Zkušenosti má Praha i Žďár nad Sázavou

S participativním rozpočtem mají zkušenosti třeba také v Praze. Například v roce 2016 Praha 10 uvolnila 5 milionů korun, za které si obyvatelé nechali nainstalovat například síť pouličních pítek a piknikový plácek s ohništěm.

V Praze 8 použili 10 milionů korun na rekonstrukce venkovních herních ploch či venkovní učebnu. Ve Žďáru nad Sázavou za 800 tisíc korun obnovili dětská hřiště, provedli terénní úpravy a vybudovali chodník.


Životní styl

Hobby